Mening
Blog: Slappe hap

De gemeenteraad zou dinsdagavond praten over de golf van (auto)branden die enkele Leidschendamse wijken al weken zijn greep houdt. Zou, dik onderstreept, want het gebeurde niet.

De raadsleden Ole Heil (VVD) en Gijs Dupont (CDA) trokken hun keutel in. In plaats van vragen stellen aan de burgemeester – verantwoordelijk voor de veiligheid – wilden zij een formeel (uitgebreider, dus langer) debat.

Een spoeddebat, gezien de ernst van de situatie. Maar ja, dat moet volgens de regels eerst worden aangevraagd. En daarna moet de gemeenteraad er een geschikt moment voor vinden.

De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering waarin het – digitaal – zou kunnen is 9 juni. Over een maand! Tegen die tijd staat er waarschijnlijk geen auto meer op straat in de betrokken wijken. Of het moeten uitgebrande wrakken zijn.

Verkiezingsprogramma’s worden volgeschreven met hoogdravende teksten over de veiligheid van de burger. ‘Een Leidschendam-Voorburg waarin het veilig is’, heet een hoofdstuk in het coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP.

Ja ja, en als er dan écht iets aan de hand is, praat de lokale politiek er niet eens over. Dan willen de dames en heren raadsleden kennelijk niet van de burgemeester horen welke maatregelen en nu écht worden genomen of genomen moeten worden.

Dan neemt men genoegen met wollige teksten in een brief over jongeren die de coronamaatregelen niet willen naleven. En via de branden hun ongenoegen uiten.

Wat heeft het voor nut om in lokale media te pleiten voor de instelling van een avondklok (Gijs Dupont) als je aan die stoere woorden geen politiek gevolg geeft?

Of is het allemaal alleen voor de bühne? Net als teksten over ‘intimidatie’ omdat wat jongeren achter je aan lopen en wat roepen. ‘Bendes’ hebben de wijken overgenomen; klinkt goed. Net als de zinsnede dat er ‘drastische’ maatregelen nodig zijn want ‘het gezag’ is er niet meer de baas.

Als het dan al ‘oorlog’ is, ga de strijd dan aan! Maar nee, dan kruipen de lokale politici liever weer in hun schuilkelder. Nog even en de witte vlag wordt boven gehaald.

Toeval of niet, binnen twaalf uur nadat de gemeenteraad besloot de autobranden nog maar even niet te ‘behandelen’ gingen opnieuw twee auto’s in vlammen op. Als staken onbekenden een dikke middelvinger op.

Dan helpt het ook niet B&W te vragen (Heil/Dupont) waarom de Algemene plaatselijke verordening (APV) waarin een verbod op gebruik van lachgas staat, nog altijd niet van kracht is. Terwijl de gemeenteraad daar op 3 maart mee instemde en de jongeren in de ontvlambare Leidschendamse wijken aantoonbaar lachgas gebruiken.

Wat een alibi. Alsof dat verbod gehandhaafd zou (kunnen) worden. En zo de vlammetjes zouden doven. Slappe hap allemaal, er is geen andere kwalificatie voor.