Nieuws
Lelijke reclames moeten weg

B&W willen dat lelijke reclames bij het Sluiscomplex in Leidschendam en in het historische centrum van Voorburg, verdwijnen. Daar is 500 euro voor vrijgemaakt.

‘Deze reclames passen niet in deze bruisende, karakteristieke gebieden en zijn velen dan ook een doorn in het oog. Om die reden worden winkeliers en eigenaren gestimuleerd met een eenmalige subsidie om de reclame-uitingen te verwijderen of aanpassen’, aldus B&W in een brief aan de gemeenteraad, die feitelijk gaat over een aanpassing van de restauratiesubsidie voor gemeentelijke monumenten.

Andere opvallende punten zijn:

– Groenmonumenten en beeldbepalende zaken (karakteristieke gebouwen waarvan vooral de hoofdvorm waardevol is, gezien vanaf de openbare ruimte) worden toegevoegd aan de subsidieregels. Rond 1 september wijzen B&W voor het eerst 230 groenmonumenten (bomen: 41 particuliere en 189 gemeentelijke) aan die voor restauratiesubsidie in aanmerking komen. Voor het in stand houden van de particuliere bomen is 500 euro vrijgemaakt,

– De subsidie voor uurwerken van rijksmonumentale kerken komt te vervallen. B&W vinden dat deze regeling niet past in de nadere regels omdat deze bedoeld zijn voor gemeentelijke monumenten. Dat betekent dat eigenaren van kerken die gemeentelijk monument zijn, wel subsidie voor restauratie van het hele gebouw aanvragen, dus ook voor het uurwerk. Voor kerken die rijksmonument geldt dat straks dus niet meer. Deze eigenaren kunnen subsidie aanvragen bij het Rijk,

– B&W wijzen niet meer jaarlijks een subsidieplafond aan voor de restauratiesubsidie. Voortaan is het bedrag gelijk aan het in de begroting opgenomen bedrag voor subsidiëring monumentenzorg.

De subsidie voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende objecten wordt 7500 euro per drie jaar; voor karakteristieke panden in rijksbeschermde ‘gezichten’ geldt eenzelfde subsidiebedrag.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com