Nieuws
Gemeente moet besluiten beter uitleggen

De gemeente moet besluiten beter uitleggen. Dat komt de duidelijkheid van een besluit en de aanvaarding ervan door de betrokkenen ten goede. Dat stelt de Commissie voor de bezwaarschriften in het Jaarverslag 2019.

De commissie hekelt ook het feit dat in dossiers vaak externe adviezen en reacties van ambtenaren ontbreken. Een andere ‘slordigheid’ is het ontbreken van een motivering voor een besluit, dan wel een gebrekkige motivering.

De commissie kreeg vorig jaar 418 bezwaren binnen; 36 meer dan in 2018. Er werden 228 uitspraken gedaan. Het ging daarbij in 133 gevallen om zaken binnen het sociaal domein, 92 betroffen ruimtelijke kwesties en bestuursrecht, in drie gevallen ging het om de rechtspositie van iemand.

Van alle behandelde bezwaren werden er 169 ongegrond verklaard, 35 niet-ontvankelijk, 9 deels gegrond en 15 gegrond.

Opvallend is dat het systeem van ambtelijk horen als alternatief voor een behandeling door de commissie niet blijkt te werken. Maar 21 zaken werden door ambtelijke hoorders afgewikkeld. Oorzaken voor dat lage aantal waren: de bezwaarmaker was onbereikbaar; de bezwaarmaker wil liever bij de commissie komen; de bezwaarmaker heeft baat bij een lange procedure met de commissie.

Pre-mediation waarbij de bezwaarmaker vooraf een toelichting krijgt op het aangevochten besluit, werkt wel. Dat gebeurde in 89 gevallen waarbij de bezwaarmaker in 60 gevallen het bezwaar daarna introk. Het betrof vooral het sociaal domein.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com