Het snijden in de dienstverlening van Avalex en het invoeren van betaling voor bepaalde diensten, zijn bespreekbare maatregelen om een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Avalex te voorkomen.

Dat staat in een eerste reactie van de gemeente op de begroting 2021 van Avalex. Vlietnieuws heeft op 21 april melding gemaakt van de Avalex-plannen. Volgens het bedrijf stijgen de kosten voor verwerking van afval en ondergrondse containers, terwijl de opbrengsten uit gescheiden afval hard dalen.

De gemeentelijke bijdrage aan Avalex wordt aan de inwoners doorgerekend via de afvalstoffenheffing. Overigens wordt Avalex op het hart gedrukt dat men ook zelf moet bezuinigen en nieuwe besparingsmogelijkheden moet zoeken.

In de reactie staat ook dat het niet lukt om de gemeente vrij te houden van grofvuil. De extra inzet van Avalex om illegale dumpingen zo snel mogelijk van straat te krijgen wordt wel gewaardeerd. Erkend wordt dat het een gezamenlijk probleem betreft dat alleen gezamenlijk, Avalex, gemeente en inwoners, opgelost kan worden.

Omdat Avalex zoekt naar een nieuwe partner die het aangeboden afval gaat verwerken en scheiden, wordt het bedrijf gemaand de mogelijkheid tot nascheiding zwaar mee laten wegen in de uiteindelijke selectie van een afvalverwerker. In Leidschendam-Voorburg scheiden inwoners nu zelf afval dat dan apart wordt opgehaald.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com