Nieuws
Nieuw onderzoek water Vlietland

Er komt een nieuw onderzoek naar de waterkwaliteit van de Meeslouwerplas, deel van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het wordt gedaan door de Randstedelijke Rekenkamer in Amsterdam. Om het speurwerk werd gevraagd door Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat het water vervuild was. De normen voor chroom, koper, zink, fosfor, nikkel en zuurstof in het water werden overschreden. Gedacht werd dat dit te maken had met de stort van bagger en andere grond in de plas om die minder diep te maken.

Onderzoek van de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Rijnland en aannemer BAM leverde echter geen oorzaak van de watervervuiling op. De grond die in de plas terecht kwam, bleek schoon. Ook opwoeling van eerder gestorte bagger was niet de oorzaak.

Daarop werd geconcludeerd dat de vervuiling moet zijn ontstaan door de dynamiek in de plas zelf dan wel door externe invloeden, al dan niet seizoensgebonden. Deze conclusie werd door natuur- en milieuorganisaties aangevochten.

De Randstedelijke Rekenkamer gaat starten met interviews en een literatuuronderzoek. Daarna wordt de richting van het onderzoek bepaald waarbij het niet de bedoeling is eerder onderzoek naar het proces rondom het verondiepen van de Meeslouwerplas, te herhalen.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com