Mening
U zegt het maar: Tijd voor actie

Afgelopen maandag werd in de gemeenteraad tijdens een spoeddebat een zevental moties besproken, die de autobranden en onrust in de wijken Prinsenhof, Amstelwijk en De Heuvel moeten aanpakken. Voor veel inwoners die het debat online volgden is het gebrek aan actie en daadkracht door de gemeente zeer teleurstellend.

De motie inzake de werving, training en uitrusten van van BuurtPreventieTeams (BPTs) is aangenomen met 30 stemmen voor, 4 stemmen tegen. Daarmee lijkt het alsof de gemeente haar professionele verantwoordelijkheid probeert af te schuiven op vrijwilligers uit de buurt. Uiteraard hebben wij als burgers onze verantwoording en burgerplicht, maar een buurtpreventieteam (BPT) heeft geen handhavingsbevoegdheid en loopt enkel op straat om problemen te constateren en door te geven. Van een overvolle container tot een losliggende stoeptegel.

Om de problemen in de wijken aan te pakken zijn geen constateringen nodig, die zijn al gedaan. Er is actie nodig, een daadkrachtig beleid dat de problemen werkelijk aanpakt. De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt echter niet bij de burgers. Het toekennen van extra bevoegdheden aan politie om de orde en veiligheid te handhaven ligt ook niet bij burgers. Via deze motie lijkt de gemeente haar handen te willen aftrekken van haar eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid in dezen. Het is juist het college B&W dat nu eindelijk eens actie moet ondernemen en bevoegdheden moet geven aan politie en justitie om écht op te treden tegen de problemen die in de wijken spelen.

Het is mooi om te zien dat de gemeenteraad het activeren van BPTs steunt, maar hoeveel leden van de gemeenteraad zijn zelf eigenlijk actief in het BPT in hun wijk? Hoe kunnen zij vanaf de comfortabele raadzaal verwachten dat inwoners wél samen de straat op gaan om de leefomgeving bewoonbaarder te maken, als de leden zelf niet eens de straat op gaan?

Het probleem is dat veel inwoners van de wijken de straat niet op durven. Hoe denkt de gemeenteraad de inwoners te motiveren om met buren de straat op te gaan, wanneer diezelfde inwoners worden geïntimideerd door hangjongeren en uit angst voor represailles niet eens durven deel te nemen aan een BPT?

Al met al zijn we na het spoeddebat geen steek verder gekomen als het gaat om de aanpak van de autobranden of de overlast in de wijk. De verantwoordelijkheid wordt bij de inwoners gelegd, preventief fouilleren is waarschijnlijk niet mogelijk, een avondklok wordt niet ingesteld, maar gelukkig heeft de raad wel unaniem vóór de motie rondom de communicatie gestemd. De prioriteiten zijn duidelijk: het duurt 4 weken en 15 autobranden voor er een spoeddebat komt, overgaan tot actie blijft onmogelijk, maar over de communicatie is de gemeenteraad het unaniem met elkaar eens. Waar denkt ú dat vanavond de vlam in de pan slaat?

(naam inzender bij redactie bekend)