Nieuws
Subsidie voor publiekstrekkers archeologie

Heb je een leuk idee waarbij archeologie onder de aandacht van de inwoners in Zuid-Holland wordt gebracht? Dan kan tot en met 15 augustus bij de provincie subsidie worden aangevraagd binnen de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. In 2020 is in totaal €250.000 te verstrekken. De regeling richt zich op het ondersteunen van publieksgerichte archeologische activiteiten.

De provincie heeft sinds 2016 de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland opgetuigd.  De subsidie is bedoeld voor activiteiten waarbij inwoners van Zuid-Holland beter, interactiever en op originele wijze kennis kunnen maken met het archeologisch erfgoed.

De subsidieregeling heeft ten opzichte van voorgaande jaren enkele wijzigingen ondergaan. Zo wordt meer nadruk gelegd op de actieve deelname van het publiek aan de projecten. Ook is de uitvoeringstermijn van projecten verlengd naar twee jaar om voltooiing van de projecten te vergemakkelijken. Bovendien is het onderwerp ‘Tweede Wereldoorlog archeologie’ toegevoegd als thema waaraan aanvragen kunnen voldoen.

Aanvragen kunnen  tot en met 15 augustus 2020 worden ingediend. Alle binnen de aanvraagtermijn ingediende subsidieaanvragen worden gerangschikt en beoordeeld. Lees de informatie over de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie en bekijk archeologie de voorwaarden en de benodigde aanvraagformulieren. U kunt ook een e-mail met uw vragen sturen aan zuidholland@pzh.nl of u kunt bellen: 070 – 441 6622. (foto Provincie Zuid-Holland)