Nieuws
Vragen over werkzaamheden zwembad De Fluit

D66-gemeenteraadslid Mahjoub Mathlouti wil nadere informatie van B&W over de werkzaamheden in zwembad De Fluit in Leidschendam. Begin april gaf wethouder Nadine Stemerdink aan dat er 181.000 euro besteed moest worden aan nieuwe vloertegels omdat die te glad bleken en deels los lieten. Zeven bezoekers hadden daardoor letsel opgelopen.

Mathlouti wil nu weten over welke periode de zeven slachtoffers zijn gevallen en of er inderdaad een direct verband was met de tegels. Ook wil hij de drie klachten zien die bezoekers tegen de beheerder van het zwembad indienden nadat ze waren gevallen of uitgegleden. Het gemeenteraadslid wil ook weten of de zeven ongevallen aan te gladde tegels dan wel aan loslatende tegels toe te schrijven waren

Ook over de financiering van de werken stelt Majhoud Mathlouti vragen aangezien de gemeenteraad niet heeft ingestemd met de uitgave van 181.000 euro terwijl de werken wel zijn gedaan. ‘Klopt het dat deze uitgave niet past binnen de voor sport bedoelde middelen in de gemeentelijke begroting 2020? Waarom heeft het college van B&W ervoor gekozen deze uitgave niet via de gebruikelijke weg door de raad goed te laten keuren?’

Naar verluidt mogen B&W incidentele uitgave doen zonder daar eerste toestemming voor te vragen aan de raad. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de veiligheid een rol speelt en er snel gehandeld moet worden. Op een later moment leggen B&W dan financiële verantwoording af aan de gemeenteraad.