Nieuws
Gemeente gaat garant staan bij maatschappelijke investeringen

De gemeente is bereid garant te gaan staan voor leningen die maatschappelijke instellingen bij banken aanvragen voor het doen van investeringen die van maatschappelijk belang zijn. Daartoe wordt het zogenoemde Treasurystatuut aangepast. Per jaar is een garantstelling tot in totaal 45 miljoen euro mogelijk.

In het huidige Treasurystatuut, dat uit 2005 dateert, staat geen garantstelling. Veel instellingen hebben de gemeente om een garantstelling gevraagd omdat ze anders geen lening van banken krijgen. Zonder de lening zijn veel activiteiten niet te realiseren.

De gemeente staat voor maximaal 50 procent van een lening. Voorwaarde is wel dat een Waarborgfonds, bijvoorbeeld de Stichting Waarborgfonds Sport, mede-garant staat. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw telt daarbij niet mee.

De aanvrager van aan garantie moet aantonen dat geen financiering op de markt kan worden verkregen zonder gemeentegarantie, of alleen tegen significant hogere tarieven.

B&W beoordelen of de lening van essentieel belang is voor het kunnen (blijven) uitoefenen van de activiteiten. En of de activiteiten aantoonbaar een bijdrage te leveren aan één of meerdere door de gemeenteraad vastgestelde beleidsdoelen.

De risico’s voor de gemeente worden beperkt door vooraf onderzoek te doen naar de financiële haalbaarheid van de investering en de financiële positie waarin de aanvrager verkeert. Ook nadat de garantie is afgegeven houdt de gemeente de gang van zaken scherp in de gaten zodat bij problemen ingegrepen kan worden.

De aanvrager van een garantstelling kan als zekerheid alleen roerende of onroerende zaken binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg aanbieden. Commerciële ondernemingen kunnen geen aanspraak maken op een garantie. Bij wijzigingen van de organisatievorm of fusies, dient opnieuw een aanvraag voor een garantie ingediend te worden.

De garantstelling krijgt een looptijd van tien jaar. Voor bedragen onder 25.000 euro staat de gemeente niet garant. Directe leningen verstrekt de gemeente niet.