Nieuws
Waterlabel geeft inzicht in regenbestendigheid tuin

Na een erg warme en droge periode volgen vaak natte dagen met extreme hoosbuien. Het is fijn als de tuin daar dan goed op is voorbereid. Via de Klimaatatlas van de gemeente kunnen inwoners het waterlabel van hun tuin nagaan. Zij zien dan hoe regenbestendig hun tuin, maar ook de straat en de wijk zijn. Op de website van de Klimaatatlas staan diverse overzichtskaarten van de gemeente, zoals een Hittestress-kaart en een Wateroverlast-kaart. Via de kaart ‘Waterlabel’ kunnen inwoners op een plattegrond inzoomen naar hun woning en zien welk waterlabel hun tuin heeft.

Het waterlabel is net zoiets als het energielabel: hoe beter het label, hoe beter de tuin een grotere regenbui aan kan. Hoe lager het label, hoe meer regenwater dat in de tuin valt wegstroomt naar de omgeving. Soms kan dat leiden tot wateroverlast op straat, maar dat kan bijvoorbeeld ook in de eigen woning zijn. Het waterlabel maakt inzichtelijk in welke mate tuinen, straten en wijken regenbestendig zijn. Iedere vijf jaar worden de kaarten van de Klimaatatlas, inclusief de Waterlabel-kaart, geactualiseerd.

Als een van de eerste gemeenten heeft Leidschendam-Voorburg volgens een nieuwe rekenmethodiek van Stowa/Rioned het waterlabel van alle tuinen laten bepalen. Op basis van hoe groen een tuin is en of er bijvoorbeeld een regenton in staat, is aan elke tuin een waterlabel toegewezen. De kenmerken van de tuinen (bijvoorbeeld of er een regenton is) zijn gebaseerd op gegevens van eind 2019 en afkomstig van onder andere luchtfoto’s.

Het waterlabel is bedoeld om inwoners meer waterbewust te maken en hen te stimuleren (meer) maatregelen tegen wateroverlast te nemen. Zij kunnen hieraan zelf een bijdrage leveren want zeker 40% van de gemeente is bedrijfs- of particulier terrein.

De gemeente kan met de waterlabels het klimaatbeleid monitoren. Door het label gedurende een lange periode te volgen, kan gemeten worden hoe effectief het is om hemelwater vast te houden op eigen perceel of om de tuinen en daken te vergroenen. Vergroenen heeft een gunstig effect op de waterhuishouding. Daarnaast vergroot het de biodiversiteit en vermindert het hittestress. Het percentage groen in de tuin is een belangrijke factor voor het waterlabel.

Kleine of juist grote tuin: iedereen kan meehelpen om wateroverlast te voorkomen. Wilt u uw tuin regenbestendiger maken? Dan kun u bijvoorbeeld een regenton plaatsen, een vijver aanleggen of uw tuin vergroenen. Meer tips leest u op de website van Huisje Boompje Beter. Ook leuk: op YouTube kunt u een gratis inspiratie-webinar volgen van Operatie Steenbreek over het klimaatbestendig(er) maken van uw tuin.