Nieuws
Energie omwenteling gaat geld kosten

Woningeigenaren en huurders zal de energie omwenteling geld gaan kosten. Hoeveel is nog niet duidelijk. Dat hangt onder meer af van kabinetsbesluiten inzake belastingmaatregelen en subsidies die het proces moeten begeleiden.

‘Maar per saldo gaat het wat geld kosten’, zo is leden van de gemeenteraad bericht. Dit ondanks de stelling dat de energie omwenteling ‘voor iedereen financieel mogelijk moet zijn’. Deze week praat de gemeenteraad over de plannen.

Leidschendam-Voorburg wil in 2050 CO2-neutraal zijn: geen broeikasgassen meer veroorzaken. In de periode tot 2050 moet op het energiegebruik minstens 35 procent bespaard worden. In eerste instantie door isolatie. Halen van energielabel B is daarbij het uitgangspunt.

Het gasgebruik moet met 75 procent dalen (in bedrijven met 100 procent). Het gebruik van autobrandstoffen moet geheel worden afgebouwd. Het stroomgebruik zal met 50 procent stijgen. Gebruik van warmte (restwarmte van de industrie in de Rotterdamse haven, aardwarmte en warmte uit water) moet het gasgebruik als verwarmingsbron gaan vervangen.

Dit najaar willen B&W een Lokale energiestrategie (LES) uitbrengen met daarin hoofdlijnen voor de energie omwenteling. De ideeën worden vervolgens in wijkplannen uitgewerkt. Per wijk is tien jaar nodig om de omwenteling te realiseren. Er wordt gestart in twee wijken. In 2030 zou de eerste wijk helemaal gasloos moeten zijn. In 2040 zou het moeten gaan om vijf wijken.

Door zonnepanelen op daken zou veertig procent van de stroombehoefte gedekt moeten worden. Na 2030 komen daar eventueel zonnevelden bij.

Bij de plannen wil de gemeente niet alleen samenwerken met bewoners maar ook met ‘marktpartijen’ en buurgemeenten. Inmiddels is er een intentieovereenkomst met Energy Common gesloten. Meedenken en doen woningcorporaties, midden- en kleinbedrijf alsmede de Stichting duurzaam Leidschendam-Voorburg.

Energy Common is opgericht om bij te dragen aan een klimaatbestendige, leefbare gemeente Leidschendam-Voorburg met een duurzame energievoorziening voor alle inwoners. Wethouder Astrid van Eekelen: ,,Het tekenen van de intentieovereenkomst betekent het startpunt van verdere samenwerking. De leden van de Energy Common zijn zeer gemotiveerd om samen kansen te benutten voor een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving.”

Door de handen ineen te slaan maken de Energy Common en gemeente zich op om in 2050 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Een grote opgave die alleen slaagt door gezamenlijke acties. Zo zijn er nu tien speciaal opgeleide energiecoaches om inwoners onafhankelijk te adviseren en tips te geven over het thuis besparen van energie. Dat kan op dit moment digitaal of per telefoon, maar zodra dat kan ook bij inwoners thuis. Meer lezen over de Energy Common, een gratis gesprek aanvragen of zelf energiecoach worden? Kijk op www.ec-lv.nl