Nieuws
D66: Subsidieregister zorgt voor meer duidelijkheid

De gemeente moet een openbaar subsidieregister krijgen waardoor elke inwoner kan zien welke instanties subsidie krijgen, met welk doel en of het doel ook bereikt is. Dat is de kern van een voorstel dat D66-fractieleider in de gemeenteraad, Jacco van Maldegem, heeft gemaakt. De gemeente geeft jaarlijks ruim 14,5 miljoen euro aan subsidie.

Volgens Van Maldegem is er meer helderheid nodig over de besteding van het subsidiegeld. Het is tenslotte geld dat door inwoners en ondernemers is opgebracht. Met zijn voorstel, dat nu aan de collega-raadsleden en B&W ter beoordeling voorligt, wil Van Maldegem niet beweren dat de gemeente nu onterecht subsidie verstrekt. ,,Het betekent dat er veel ruimte is om beter uit te leggen wat de gemeente met al dat geld doet.”

Eind 2018 omarmde de gemeenteraad een oproep van Van Maldegem om te komen tot een subsidieregister. B&W hielden het bij een openbare subsidielijst. Daarop staan alleen instanties en het subsidiebedrag dat zij kregen. Waar het geld voor bestemd is en of het daaraan is uitgegeven, wordt niet duidelijk. Vorig jaar kondigde Van Maldegem daarom al aan zelf maar een voorstel te gaan maken om toch tot het gewenste register te komen.