Mening
Blog: CDA-vuurwerk

De lokale media ontvingen zaterdag een persbericht van het CDA over vuurwerk en de jaarwisseling. Strekking daarvan: een vuurwerkverbod is nodig. ‘Het door het kabinet afgekondigde verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen gaat het CDA niet ver genoeg’, zo stond er te lezen. Een totaalverbod was nodig.

Het stuk was verzonden door CDA-gemeenteraadslid Diederik Visser. Die is verantwoordelijk voor communicatie. Het raadslid dat onder de tekst stond was Jan Hendriks. Die verwees voor het standpunt onder andere naar de uitkomsten van een peiling die de partij deed onder 702 inwoners.

Daags erna opnieuw een persbericht van het CDA. Over hetzelfde onderwerp. Weer verzonden door Diederik Visser. Maar nu onder verantwoordelijkheid van fractievoorzitter Gijs Dupont én Jan Hendriks. De strekking: het CDA pleit voor handhaving, strengere regels en een nieuwe opzet vuurwerk rond Oud en Nieuw. Jan Hendriks wordt aangehaald: ‘alleen siervuurwerk, alleen op Oudejaarsavond’.

Van de elf alinea’s in het eerste persbericht zijn er zes verdwenen en drie aangepast. Over de peiling die de partij deed onder de inwoners is in de tweede versie geen letter meer te vinden.

Het lijkt erop dat Jan Hendriks voor zijn beurt heeft gesproken. Op de vingers is getikt. Hoe dan ook, het stoere vuurwerkverbod is plots van tafel. Het zal de partij deze week, als de jaarwisseling wordt besproken in een commissie van de gemeenteraad, de nodige hoon opleveren. En Jan Hendriks in figuurlijke zin een blauw oog.

Waar het CDA nu echt voor staat is onduidelijk. Waarschijnlijk een vuurwerkverbod maar niet nu en wanneer dan wel blijft in het ongewisse. Dat inwoners die zich dood ergeren aan het jaarlijkse geknal, daar niets aan hebben, is duidelijk.

Gelukkig is er een meerderheid in de gemeenteraad voor een vuurwerkverbod. GBLV, PvdA en GroenLinks spraken zich daar eerder voor uit. Nu maar hopen dat die meerderheid in tegenstelling tot het CDA wel ruggengraat toont.