Mening
U zegt het maar: Ongelijkvloerse kruising geen goede oplossing

Vanaf de A4 kruist de N14 In Leidschendam-Voorburg met de Prins Bernhardlaan en met de Mgr. Van Steelaan. Om de doorstroming op de N14 te verbeteren wil Rijkswaterstaat deze kruisingen ongelijkvloers maken. Een zeer belangrijke toekomstige hinderpaal voor de doorstroming is de Mall in Leidschendam, die naar verwachting heel veel bezoekers zal ontvangen.

Het eerste kruispunt,N14 met de Prins Bernhardlaan/Noordsingel, zal technisch niet zoveel problemen opleveren, hoewel het wel heel veel verkeer moet verwerken, vooral op het stukje Noordsingel tussen de N14 en de Mall. Hier komt de grote stroom bezoekers vanaf de A4 binnen en later vertrekken ze weer richting A4. De A4 wordt daar wel breder gemaakt, dus er kan meer verkeer op de N14 komen.

Hoewel het niet in de stukken terug te vinden is, blijkt volgens de gemeente (Leidschendam-Voorburg) dat de verkeerscirculatie rond de Mall rechtsom (met de klok mee) wordt. Als dit consequent wordt toegepast dan gaat de grote stroom vanaf de A4 niet bij het eerste kruispunt van de N14 af, maar bij het tweede kruispunt, om van daaraf de parking op te gaan. Ook is het een feit dat aan het eind van het winkelbezoek datzelfde verkeer via de Noordsingel weer richting A4 wil, waarschijnlijk net op het tijdstip dat op doordeweekse dagen de stroom forensen uit Den Haag ook naar huis wil. Het groteknelpunt is dan de smalle toegang tot de Sytwendetunnel van de N14, slechts twee rijbanen, zonder goede invoegstrook, terwijl de vermoeide bezoekers via drie banen op die tunnel afkomen. Dat blijft hoe dan ook een flinke bottleneck, maar ja, dat is het risico als je het grootste winkelcentrum van Nederland in huis haalt…

Overigens is het niet alleen ritsen waarbij één verkeersstroom invoegt bij de andere zoals bij een wegversmalling, maar met name op de Heuvelweg is het ook vlechten (of vechten), waarbij de stromen elkaar kruisen. Dit vraagt vaak meer ruimte en die lijkt daar niet echt te zijn.

Heel anders gaat het bij het kruispunt van de N14 met de Mgr. Van Steelaan/Heuvelweg. Daar is niet de grote toestroom van verkeer het grootste knelpunt, maar de planologische onhandigheid van het leggen van verbindingen. Aan dat kruispunt bevinden zich ook nog de brandweerkazerne en het politiebureau, terwijl het ziekenhuis even verderop de Heuvelweg goed bereikbaar moet zijn voor ambulances.

In de stukken wordt het ongelijkvloerse bereikt door aan iedere zijde van de ondertunnelde trambaan één rijbaan voor rechtdoorgaand verkeer van de Mgr. Van Steelaan naar de Heuvelweg en omgekeerd wordt aangelegd. Door deze constructie moeten een aantal kruispunten zonder enig toegevoegde waarde voor bewoners worden aangepast, van Lavendel, Kersengaarde en Distelweide, terwijl de toegang tot de IJsvogellaan zelfs gewoon wordt afgesloten. Omdat ook de Sperwerlaan minder toegankelijk wordt is het voor bewoners van de IJsvogellaan en achterliggende straten ongelofelijk lastig geworden om hun huis te bereiken via een onacceptabele omweg door een smalle toegang. Gelukkig is er wel een tramhalte voor de deur…

Mijn zienswijze houdt in dat de gekozen oplossing van een ongelijkvloerse kruising van de N14 met de Mgr. Van Steelaan/Heuvelweg geen goede oplossing is vanwege de kwetsbaarheid en veiligheid, maar vooral vanwege de onhandige en onpraktische verkeersoplossingen.

Wat dan wel? Een mogelijke oplossing is mijns inziens om de ‘ondergrondse Heuvelweg’ komend vanuit de Mgr. Van Steelaan iets eerder op straatniveau te laten komen, zodat de mogelijkheid ontstaat om linksaf de Sperwerlaan in te gaan. (Illustratie 1) En ook de andere kant op iets later de weg ondergronds laten gaan, zodat ook vanuit de Sperwerlaan ingevoegd kan worden richting Mgr. Van Steelaan. Dit maakt ook de IJsvogellaan beter bereikbaar via een zijstraat van de Sperwerlaan. (Illustratie 2)

Als deze oplossing niet haalbaar blijkt dan stel ik voor om alles zo te laten op dit kruispunt zoals het nu is en de winst vooral halen uit slimme verkeerslichten. Dus geen ongelijkvloers kruispunt. (tekst Bram Visser. Illustraties Ressiva)