Nieuws
Fracties ongerust over burgerparticipatie Appelgaarde

GBLV, D66 en CDA zijn ongerust over de rol die omwonenden krijgen bij de bouwplannen voor Appelgaarde 2-4 en omgeving in Voorburg. Aanleiding vormt een mail van verantwoordelijk wethouder Jan-Willem Rouwendal aan de voorzitter van de Bewonersvereniging De Gaarden.

Bij een recent debat over de plannen voor de Appelgaarde eiste de gemeenteraad dat omwonenden via burgerparticipatie mee konden praten over de uitwerking ervan. De wethouder heeft dat in zijn mail nu als volgt vertaald: ‘De Raad heeft de ontwikkelvisie vastgesteld. Deze ontwikkelvisie is het vertrekpunt en we gaan nu richting verdere uitwerking in de vorm van een ruimtelijk kader’.

‘We hebben daarbij van de raad de opdracht meegekregen om in de participatie met de omgeving te komen tot een zoveel mogelijk gedeeld perspectief. De precieze invulling van deze participatie moet nog uitgewerkt worden. Op een later moment zullen we onder andere met de bewonersvereniging hierover in gesprek gaan’.

De raadsleden Bianca Bremer(GBLV), Peter van Dolen(D66) en Ron van Duffelen(CDA) wijzen in schriftelijke vragen de wethouder erop dat het project door de gemeente in 2017 aangemerkt als pilot binnen de Omgevingswet (die burgerparticipatie voorschrijft, red.). ‘Hoe ziet de wethouder de inhoud, de vorm en het resultaat van het participatieproces in dit perspectief? En welke betekenis zal – volgens de wethouder – het resultaat van het participatieproces gaan innemen binnen het proces?’

‘Is, in de opvatting van de wethouder, het participatieproces ondergeschikt aan de Ontwikkelvisie en bovengeschikt aan de uitwerking naar het Ruimtelijk Kader? Is de wethouder van mening dat het participatieproces van belanghebbenden gelijktijdig zal moeten worden opgestart bij de vertaling naar het ruimtelijk kader? Wanneer worden de belanghebbenden uitgenodigd om wezenlijk in gesprek te gaan over de aandachtspunten rondom parkeren, verkeersafwikkeling, woningbouw en tijdsduur van het project’.