Nieuws
Probleem sociale woningen steeds groter

De wachttijd voor een sociale woning is de afgelopen vijf jaar vrijwel verdubbeld: van 33 naar 61 maanden. Dat hebben de woningcorporaties in de regio Haaglanden, waaronder Leidschendam-Voorburg, bekend gemaakt.

Er staan nu ruim 147.000 woningzoekenden ingeschreven. Vijf jaar terug waren dat er bijna 123.000. Van het aantal ingeschrevenen zoekt ongeveer de helft actief. Dat aantal zakt wel. De periode waarin zij zoeken is de laatste vijf jaar gestegen van 14 naar 31 maanden.

De corporaties hebben ook steeds minder woningen per jaar beschikbaar: 8159 tegen 10.439 vijf jaar geleden. Hun totale woningbezit staat op bijna 142.000 woningen.

Woonnet Haaglanden heeft inmiddels een klant contactcentrum opgezet voor mensen die een sociale woning zoeken.

Leidschendam-Voorburg wil 750 sociale woningen realiseren. Dat zou eerst in 2022 zover moeten zijn, later is die datum verschoven naar eerst 2025, daarna 2030. In de gemeente wordt nu gebouwd aan 48 sociale woningen. Dat gebeurt aan de Rijnlandlaan in Voorburg. Ze moeten begin 2021 beschikbaar komen.