Nieuws
Plan woningbouw Schakenbosch sneuvelt

Het plan om op landgoed Schakenbosch Leidschendam 325 woningen en een zorgvoorziening te gaan bouwen, is gesneuveld. Een meerderheid van de gemeenteraad bestaande uit GBLV, D66, GroenLinks en VVD-gemeenteraadslid Arnold Brans wil een ander plan. Dat bleek gisteravond tijdens een hectische vergadering van de gemeenteraad die tot drie maal toe langdurig werd geschorst.

De gemeenteraad moest stemmen over een gewijzigd bestemmingsplan waardoor de bouw mogelijk zou worden. In 2017 stelde de gemeenteraad unaniem het zogenoemde ‘ruimtelijk kader’ vast waar binnen de ontwikkelaar, Schakenbosch b.v., de plannen moest maken. Volgens verantwoordelijk wethouder Jan-Willem Rouwendal was hij daarin geslaagd.

GBLV, D66, GroenLinks en Brans wezen het nieuwe bestemmingsplan alsmede de daarop geleverde commentaren (zienswijzen) echter af. Zij vroegen om: minder dan 325 woningen op het terrein; alleen bebouwing op plaatsen waar nu nog gebouwen staan; 30 procent sociale woningbouw; een milieu effect rapportage MER over alle effecten die de bouw op Schakenbosch en bouwplannen daar om heen hebben (integrale MER); de integrale MER moet door een onafhankelijk bureau gemaakt worden; de gemeente moet een volwaardige participatie van onwonenden bij de plannen voor Schakenbosch regelen.

Jan-Willem Rouwendal ontraadde de wensen van de drie partijen met de stelling dat zulks ‘onuitvoerbaar’ was. Hij noemde het voorstel ‘slecht voor de gemeente’ omdat die nu als onbetrouwbaar partner zal worden gezien. De bestuurder voorspelde dat er nu niet meer gebouwd zal gaan worden op Schakenbosch aangezien de ontwikkelaar geen nieuw bouwplan wil maken en ook het gezondheidscentrum afhaakt. De gemeente zal, zo voorspelde Rouwendal, een schadeclaim van miljoenen euro’s tegemoet kunnen zien van Schakenbosch b.v.. Landgoed Schakenbosch zal niet meer onderhouden worden en waarschijnlijk dicht gaan.

Arnold Brans gaf zes redenen waarom hij met de oppositie mee stemde en brak met zijn eigen partij, de VVD:

– Vanaf het begin was gesproken over maximaal 325 woningen, een minder aantal bleef onbesproken,

– Er was met de wethouder in een eerdere fase over een integrale MER gesproken en die had het laten maken daarvan niet keihard afgewezen,

– Het bureau dat alle onderzoeken ten behoeve van de bouwplannen en de effecten ervan heeft gemaakt, is een 100 procent dochter van de ontwikkelaar,

– 600 inwoners van Leidschendam-Noord hebben grote moeite met de plannen maar kwamen niet aan bod,

– Bezwaren die tegen de plannen zijn gemaakt (zienswijzen) werden opzij gelegd. De bezwaarmakers moesten dat via Vlietnieuws vernemen,

– Het geheel was een slecht voorbeeld van participatie door inwoners.

Brans noemde het hele plan ‘een vergissing’. Hans-Peter Klazenga (GBLV) had bij aanvang van het debat om hoofdelijke stemming gevraagd. Hij verdedigde zijn voorstel met ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. Struikelblokken: de ontbrekende participatie, de ontbrekende integrale MER en de ontbrekende 30 procent sociale woningbouw. Natalie Reijnders (GroenLinks) sprak over het ‘bijschaven’ van het liggende plan. Daarvoor was het volgens haar nog niet te laat. Zij riep alle partijen op tot ‘moed’ zodat er een oplossing komt die iedereen tevreden stemt.

Bij de coalitiepartijen werden harde woorden gebruikt. Bart Eleveld (VVD) sprak over ‘afbraak’ van dit project. Hij noemde dat ‘doodzonde’ en stelde dat geen ‘weldenkend mens’ tegen kon zijn. De gevolgen zullen de voorstemmers dan ook moeten dragen, zo meende de VVD’er.

Ron van Duffelen (CDA) noemde het ‘ongewenst’ de plannen nu nog te willen aanpassen. Zijn fractieleider Gijs Dupont had het over ‘ernstige implicaties’. Sangita Paltansing (PvdA) bestempelde de voorstellen van de oppositie als ‘te ver gaand’ en wees op de ‘te grote gevolgen’ ervan.

Kees Verschoor (ChristenUnie-SGP) kwalificeerde de houding van de oppositie als ‘onverantwoord’. Hij bestempelde de idee dat er straks meer sociale woningen op Schakenbosch zouden kunnen komen als ‘een grote leugen’. Het raadslid voorspelde dat er een hek rond het landgoed komt te staan. ,,Ik ben zeer teleurgesteld in deze gemeenteraad.’’