Nieuws
Grootse plannen bedrijfsterrein Westvlietweg

Een verdrievoudiging van het oppervlak; een haven; nieuwe verbindingswegen. Dat zijn de voornaamste onderdelen van een plan dat Bedrijven Investeringen Zone (BIZ) Westvlietweg en Bedrijven Belang Westvlietweg (BBW) hebben laten maken voor de toekomst van het bedrijfsterrein aan de oostkant van de Vliet tussen de Utrechtsebaan/A12 en Park Leeuwenberg. Het wordt vanmiddag aan de Haagse wethouder Saskia Bruines overhandigd.

Het bedrijfsterrein is nu 132.000 vierkante meter groot. Dat zou voor 2040 in fases opgevoerd moeten worden naar 432.000 vierkante meter door het uit te breiden tot aan de A4. Vanaf de Vliet zou er een waterweg annex haven moeten komen ter hoogte van Star Stijlmeubelen (Westvlietweg 94). Daarnaast is er een wegverbinding met de A4 en A12 nodig ter hoogte van het Prins Clausplein. Ook dient er een weg te komen naar de zuidoost kom van het Prins Clausplein (de GAVI-kavel). Doodlopende wegen op het bedrijfsterrein moeten verbonden worden; het hele terrein moet groen en duurzaam ‘aangekleed’ worden. Tenslotte is een fiets- en voetgangersbrug nodig richting Voorburg Station (openbaar vervoer).

Binnen het nu bestaande bedrijfsterrein zou verdichting moeten plaats vinden: meer bedrijven op hetzelfde oppervlak. Uitbreiding dient in eerste instantie in het noordoosten plaats te vinden (nabij Prins Clausplein), daarna volgt het zuidoosten. Bedrijfsgebouwen op het bedrijfsterrein moeten hoger kunnen worden (tot 24 meter). Ook moet ruimte komen voor ondernemingen die elders (bijvoorbeeld de Binckhorst) weg moeten vanwege milieuoverlast.

Volgens de plannenmakers heeft het huidige bedrijfsterrein een onduidelijke structuur. Er is geen visie, het gebied is rommelig, uitbreiding van ondernemingen is niet mogelijk, de ontsluiting is slecht en er is geen openbaar vervoer. Toch kan het bedrijfsterrein een rol spelen als ‘startmotor’ voor Den Haag en zo een belangrijke factor vormen voor de Haagse economie. Te denken valt aan de vestiging van ondernemingen in de logistiek, de bouw, maakindustrie en bedrijven in de hoogste milieucategorie. Verder zijn er zaken nodig zoals horeca, vergaderruimten en sportvoorzieningen. Woningbouw kan vanwege de bedrijven in de hoogste milieucategorie niet.

Op het bedrijfsterrein zitten nu 335 bedrijven met 2750 werknemers. (foto’s BIZ Westvlietweg)