Nieuws
Wethouder verdedigt investeringen sportvelden

De gemeente steekt dit jaar 955.000 euro in sportpark Westvliet, 66.500 euro in sportpark ‘t Loo, 341.000 euro in sportpark Duivesteijn en 131.000 euro in sportpark Kastelenring. Voor 2021 is nog geen enkele investering in de zes gemeentelijke sportparken voorzien.

Dat blijkt uit informatie die wethouder Nadine Stemerdink de gemeenteraad heeft doen toekomen. Komend jaar vindt er een onderzoek plaats naar de kwaliteit van de sportvelden. Op grond daarvan wordt een meerjarig investeringsplan opgesteld, dat tevens leidraad vormt voor de jaarlijks begroting.

Volgens de wethouder heeft de gemeente de invloed van droge zomers, natte winters, groei en krimp bij verenigingen die van de complexen gebruik maken echter niet in de hand. Derhalve wordt jaarlijks bekeken welke werkzaamheden versneld moeten worden en welke kunnen worden uitgesteld.

Getracht wordt het effect daarvan binnen de begroting op te vangen. Indien dat niet mogelijk is wordt de gemeenteraad tussentijds om extra krediet gevraagd voor werkzaamheden die noodzakelijk zijn.

De bestuurder komt met haar uitleg na kritiek vanuit de gemeenteraad op de veelvuldige kredietaanvragen voor investeringen in sportvoorzieningen, buiten de begroting om.