Nieuws
B&W bezien publicatie stukken

B&W gaan dit najaar bekijken of en hoe stukken die B&W bespreken actief openbaar gemaakt kunnen worden. Dat heeft burgemeester Klaas Tigelaar D66-fractieleider Jacco van Maldegem laten weten in antwoorden op vragen over openheid van B&W en de gemeente.

Tigelaar wijst een publicatie van de agenda van B&W-vergaderingen voorafgaand aan de beraadslaging af. Hij noemt dat ‘niet logisch’ aangezien die vergaderingen besloten zijn. De gemeenteraad krijgt de agenda’s wel vooraf via de griffie. ‘Op verzoek’ kunnen inwoners stukken die bij agendapunten van vergaderingen van B&W horen wel krijgen mits het gaat om ‘openbare’ stukken en/of openbaarmaking juridisch kan.

Besluitenlijsten van B&W-vergaderingen zijn ‘zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet’ wel openbaar. Ze worden ‘zo spoedig mogelijk na de vergadering’, maar wel pas na vaststelling door B&W zelf, geplaatst op de website en digitaal aan de leden van de gemeenteraad geleverd.

Belangstellenden kunnen het reglement van orde voor B&W-vergaderingen raadplegen via de website decentrale.regelgeving.overheid.nl Een organogram van het gemeentelijk apparaat wordt alleen op verzoek geleverd. Dat geldt ook voor het zogenoemde ‘mandaatbesluit’: welke ambtenaren mogen uit naam van de gemeente handelen zonder daarbij ook verantwoordelijk te zijn voor die handelingen.