Mening
U zegt het maar: De Star

De ene week melden dat er tot 2024 geen woning gebouwd wordt om de volgende week aan te geven dat er een concept-bouwplan voor ongeveer 145 woningen gereed is; dat is verwarrend en vraagt om uitleg.

Het bericht dat er tot 2024 geen woning gebouwd werd aan De Star in Leidschendam was gebaseerd op informatie die B&W op 14 juli aan de gemeenteraad zonden. In antwoorden op vragen van GroenLinks-raadslid Natalie Reijnders over bevolkingsgroei werd een opgave gedaan van woningbouwprojecten. Voor De Star stonden daar nul woningen per 1 januari 2021, 2022, 2023, 2024.

Onder het vorige college van B&W besloot de gemeenteraad echter dat er ter plekke 107 sociale woningen moesten komen. Later berichtte bouwer Schouten dat hij op grond daar naast zo’n 50 vrije sector woningen gepland had.

De bouw van de sociale woningen stuitte echter op te veel geluidoverlast van de A4 en het te nabij gelegen bedrijfsterrein aan De Star zelf. Er werd nader onderzoek nodig geacht. De gemeenteraad werd daarover ook geïnformeerd. Net als over het feit dat er gekeken werd aan het koppelen van beide bouwprojecten: de sociale woningbouw en de plannen van Schouten.

Verstopt in een nieuwsbrief Leidschendam-Zuid – voor de ontvangst moet u zich eerst aanmelden – heeft de gemeente nu op 23 juli bekend gemaakt dat er een ontwerp bouwplan voor De Star ligt. Inclusief aantallen woningen, hoogte, indeling, wegen, groen en milieumaatregelen. Via internet kan erop gereageerd worden. Begin september is er een informatieavond. Vreemd om zulks in de vakantie te doen en de reactietermijn ook tot de vakantiemaand augustus te beperken, maar dit terzijde.

Gaat er nu plots wel snel gebouwd worden? Nee. En dat zit zo. B&W geven aan dit najaar op grond van de reacties op het concept-bouwplan nadere besluiten te willen nemen. Ook over de financiële haalbaarheid. Dan zal ook vastgelegd moeten worden hoe er verder wordt samengewerkt met woningcorporatie Wooninvest (sociale woningbouw) en WDevelop (Schouten) voor de rest.

Daarna is de gemeenteraad begin 2021 aan zet. Als die positief is wordt het huidige concept verder uitgewerkt. Stedenbouwkundig en qua inrichting. Daarnaast moet het bestemmingsplan gewijzigd worden om de bouw mogelijk te maken. Met dat nieuwe bestemmingsplan moet dan ook weer de gemeenteraad instemmen.

Gezien de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022 is een akkoord van de gemeenteraad over dat bestemmingsplan niet voor eind 2022, begin 2023 te voorzien. Vervolgens moet nog een nieuwe plek voor rugbyclub VRC, Pitch en Putt alsmede de postduivenvereniging De Vriendschap gevonden worden.

Met Rijkswaterstaat moet een deal gesloten worden over een hoger geluidscherm langs de A4, de Rijksweg die bovendien ook nog verbreed wordt dus dichter bij de te bouwen woningen komt te liggen.

Alsdan kan er pas met sloop van opstallen en de nieuwbouw gestart worden. In 2024 op zijn vroegst. Zoals aangegeven.

(de redactie)