Mening
U zegt het maar: Gebrek aan burgerparticipatie

‘De miljoenenclaim die de gemeente dreigt te krijgen door het afwijzen van het bouwplan Schakenbosch zou niet nodig zijn geweest. De gemeente had het voortraject op diverse fronten beter moeten voorbereiden en vooral beter naar de burgers van Leidschendam Noord moeten luisteren.

Maar in plaats daarvan heeft de gemeente :

-een onderzoek naar de effecten op het milieu laten doen door een dochteronderneming van de projectontwikkelaar;

-niet geluisterd naar de bezwaren van 600 omwonenden;

-15 ingebrachte zienswijzes opzij gelegd, blijkbaar niet eens bestudeerd;

– het voortraject en de overeenkomst had de gemeente juridisch beter moeten afdichten om te voorkomen dat de aannemer een miljoenenclaim zou kunnen indienen;

-waar is de te verwachte claim van 14 miljoen van de projectontwikkelaar op gebaseerd?;

-de projectontwikkelaar ontwikkelt een bouwplan altijd voor eigen risico;

-worden nu de burgers belast met hogere gemeentelijke belastingen om de te verwachte miljoenenclaim op te hoesten?

-of gaat de claim nu worden betaald uit de Eneco-opbrengst van 140 miljoen?

Burgerparticipatie in deze is ver te zoeken!’

(Naam inzender bij de redactie bekend.)