Nieuws
Aanleg Veenpoldersweg in Stompwijk begonnen

In opdracht van de gemeente is KWS Infra begonnen met de aanleg van de Veenpoldersweg in Stompwijk. De aanleg van het wegtracé is in verschillende delen opgeknipt. De weg en de bruggen worden gefaseerd aangelegd. Naar verwachting kan de Veenpoldersweg rond de zomer van 2021 worden opengesteld voor alle verkeer.

In beginsel blijven de woningen en bedrijven gedurende de hele looptijd van het werk bereikbaar vanaf de openbare weg. Voor enkele percelen zal dat voor korte tijd niet het geval kunnen zijn. De hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden. Gezorgd wordt dat deze in noodgevallen altijd bij de woningen en bedrijven kunnen komen. Indien de werkzaamheden het noodzakelijk maken om wegen voor kortere of langere tijd af te sluiten en verkeer om te leiden,  dan wordt dit door middel van bebording aangeven.

Het hele wegtracé is één bouwplaats en derhalve verboden voor onbevoegden. Uit ervaring is bekend dat zo’n terrein voor veel mensen, met name voor kinderen en jeugd, uitdagend is en als een leuke speelplek wordt gezien. Echter, een bouwplaats kent ook veel gevaren en is daarom niet geschikt om te verblijven. Er wordt alles aan gedaan om te voorkomen dat het terrein vrij kan worden betreden. Maar, omdat  dit in de praktijk niet altijd lukt, wordt een dringende oproep aan ouders gedaan om de kinderen op het hart te drukken de bouwplaats niet te betreden.

Hoewel men al gestart is met het werk, wil KWS Infra  kort na de zomer met een feestelijke handeling stilstaan bij de aanleg van de Veenpoldersweg.