Nieuws
Den Haag pakt kamerbewoning aan

De gemeente Den Haag gaat kamerbewoning aanpakken. Daartoe wordt een nieuwe huisvestingsverordening gemaakt. Nu al worden geen omzettingsvergunningen van woningen voor kamerverhuur meer gegeven.

Het fenomeen is tussen 2017 en nu met 29 procent gestegen. Veelal wonen er vier mensen of meer op een kamer, deels illegaal. Kamerbewoning komt vooral voor in wijken met goedkope woningen en wijken die niet erg in trek zijn. Het gaat veelal om mensen met een laag inkomen, expats en arbeidsmigranten.

Den Haag wil het aantal mensen per kamer beperken tot drie, bepaalde wijken van kamerbewoning uitsluiten en de gehanteerde waarde onroerende zaken (WOZ) waar beneden geen vergunning voor kamerbewoning wordt gegeven vastzetten op het niveau 2020. Nu is de grens 165.000 euro gemiddelde WOZ-waarde per wijk.

Den Haag onderzoekt een quotum voor kamerbewoning per wijk en het verhogen van de eis dat er per (kamer)bewoner 12 vierkante meter woonruimte moet zijn. Daarnaast wordt gekeken naar invoering van een verhuurvergunning inclusief registratie en een regeling om buy-to-let (kopen van een woning om die vervolgens in delen te verhuren) tegen te gaan.

Het splitsen van woningen in kamers die worden verhuurd speelt ook in Leidschendam-Voorburg. B&W hebben vergunningaanvragen daarvoor gedurende een jaar ‘bevroren’ in afwachting van invoering van nadere regels. Net als in Den Haag wordt bekeken of bepaalde vormen van inwoning wel zonder vergunning zouden kunnen worden toegestaan.