Nieuws
Onderzoek gebruik deelauto’s vond niet plaats

Een vorig jaar  aangekondigd onderzoek naar het stimuleren van het gebruik van deelauto’s onder de bewoners, heeft nooit plaats gevonden. Door het gebruik van deelauto’s moest het duurzaamheidsbeleid van B&W ondersteund worden. Daarnaast kon door het gebruik van deelauto’s de parkeeroverlast teruggedrongen worden.

Desgevraagd laat een woordvoerster van B&W nu weten dat er wel gestart is met de voorbereiding van het onderzoek. Gewerkt werd aan een enquête die inzicht moest geven welke maatregelen de gemeente kon nemen en wat het draagvlak ervoor was bij de inwoners. ‘Op dit moment ontbreekt het ons aan het in beeld hebben van de juiste doelgroepen voor dit onderzoek’, aldus de woordvoerster.

Besloten is nu eerst een beleidsnota te maken met doelstellingen. Van daaruit wordt dan beleid geformuleerd. Tegelijkertijd wordt geprobeerd daarvoor draagvlak te creëren. Op basis van de beleidsnota wordt ook bepaald welke doelgroepen met welke vragen worden benaderd.

Vorig jaar werd nog gesproken over een animopeiling onder inwoners; een marktconsultatie en hierop volgend een aanbestedingstraject. Bij voldoende animo wilde de gemeente een financiële bijdrage geven voor de eerste drie jaar om een haalbaarheidsstudie mogelijk te maken.

Voor de marktconsultatie vindt plaats in twee fasen. In de eerste fase wordt marktpartijen gevraagd een aantal vragen te beantwoorden aangaande de markt. In de eventuele tweede fase kunnen marktpartijen in de gelegenheid gesteld worden in een gesprek toelichting te geven op hun beantwoording. Besluitvorming was voor november 2019 voorzien. (foto Automobiel Management)