Nieuws
Voorburgse Kerkstraat nu ‘voetpad’

B&W hebben besloten de Kerkstraat in Voorburg officieel aan te wijzen als voetpad en wel het stuk tussen de Herenstraat en huisnummer 38. Het ‘verkeersbesluit’ dat zulks regelt is op 22 juli ingegaan, zo is eerst nu bekend gemaakt.

Als motief voor het besluit noemen B&W: ‘In verband met de coronacrisis en de hieruit voortkomende gevolgen en maatregelen is het gewenst dat de terrassen in een deel van de Kerkstraat kunnen uitbreiden. Dan moet alleen voor de voetganger ruimte overblijven, in het belang van de verkeersveiligheid voor de voetganger. Dit betekent dat laden en lossen en fietsers niet meer gebruik mogen maken van de Kerkstraat’.

‘Hiervoor is het nodig dit deel van de Kerkstraat aan te wijzen als een voetpad. Fietsers kunnen gebruik maken van de (bewegwijzerde) route via de Vlietstraat, Raadhuisstraat en verder. Laden en lossen is mogelijk vanaf de Herenstraat. De maatregel geldt alleen voor de periode tot het einde terrasseizoen (1 november). Verkeer vanuit de kerk en omgeving kunnen via de Herenstraat wegrijden. Er heeft overleg plaatsgevonden met de ondernemers en het kerkbestuur. Deze kunnen zich vinden in deze maatregel’. Ook de politie is akkoord gegaan.

Per 1 juni gaven B&W de horeca-ondernemers in de Kerkstraat de mogelijkheid hun terrassen uit te breiden. De Kerkstraat is echter een doorgaande fietsroute. Fietsers lieten zich weinig gelegen liggen aan geplaatste klapborden en borden waarop een omleidingsroute werd aangegeven. Recent werden er rood-witte balken hekken geplaatst aan beide uiteinden van de Kerkstraat. Op sommige plaatsen verdwenen fietsborden, elders bleven ze staan.

B&W geven nu aan de bebording aan het nieuwe besluit aan te zullen passen. Zo moet ook een einde komen aan de huidige chaos.

Tegen het genomen besluit kan binnen zes weken gerekend vanaf 22 juli, bezwaar worden aangetekend bij B&W. Bij een spoedeisend belang moet men echter naar de Haagse rechtbank stappen. De Voorzieningenrechter kan dan een snel besluit nemen. (Illustratie Informatiebord.nl)