Nieuws
Vergunning bouw omstreden villa

De gemeente staat de bouw van een tweede villa op het stuk grond Park Vronesteyn 24 in Voorburg toe. In de periode 30 juli tot 9 september liggen de plannen ter inzage en kunnen er zienswijzen tegen worden ingediend.

De bouw is omstreden. Omwonenden, aangevoerd door de bewoners van Park Vronesteyn 22, hebben er fel tegen geageerd. Uiteindelijk stemde echter een meerderheid van de gemeenteraad in met het bouwplan.

Over de belangen van de omwonenden staat nu het volgende in de stukken die het besluit van B&W begeleiden: ‘De privacy en woonkwaliteit van de bestaande woningen dienen gerespecteerd te worden. Gelet op de aard en omvang van het plan (wonen, respectievelijk 1 woning) en de relatief ruime locatie, is niet de verwachting dat de ruimtelijke en functionele impact van het plan zodanig is dat de belangen van omwonenden omtrent woon- en leefklimaat onaanvaardbaar worden aangetast’.

Verder wordt opgemerkt: ‘De realisatie van de nieuwe woning draagt bij aan het verbeteren van de (woon)kwaliteit van de Vlietzone en levert eveneens een (weliswaar bescheiden) bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de woningvoorraad van Leidschendam-Voorburg’.

Volgens B&W is er op het stuk grond (1556 vierkante meter) genoeg ruimte voor een tweede woning. Die beslaat 866 vierkante meter. Een nog bestaande garage wordt afgebroken. Bij de woning komen, op eigen terrein, twee parkeerplaatsen. Het pad daarheen ligt direct naast de erfafscheiding met nummer 22.

Er is een studie gedaan naar het effect van de bouw Park Vronesteyn op de hoeveelheid zonlicht voor omwonenden. Geconcludeerd wordt dat die hoeveelheid soms meer, en soms minder is. ‘Mooi in balans’, zo wordt gesteld.