Activiteiten
Uniek concert door draaiorgel en carillon

Onder het motto ‘De Voorburgse straatmuzikanten’ is er zaterdag 8 augustus om 14.00 uur een bijzonder concert  bij de Oude Kerk in de Herenstraat te Voorburg. Er wordt dan een afwisselend programma ten gehore gebracht door het draaiorgel ‘De Brandweer’ en Gerda Peters op het carillon in de toren van de Oude Kerk.

Dit concert luidt op deze wijze de zomerserie van de carillonconcerten in. Vanaf zaterdag 15 augustus zullen er tot en met 5 september wekelijks om 14.00 uur carillonconcerten te beluisteren zijn, die worden gegeven door gerenommeerde beiaardiers uit binnen en buitenland.

Het draaiorgel ‘De Brandweer’ werd in 1912 gebouwd in de fabriek van de  Gebroeders Limonaire te Parijs en was bestemd voor de firma G. Perlee – Warnies in Amsterdam. Het front was opgesierd met drie beelden, waarvan het middelste beeld een kapelmeester voorstelde. De orgels die naar Nederland kwamen hadden geen naam; die werd door het publiek gegeven. Het middenbeeld van dit orgel had als hoofddeksel iets dat met een brandweerhelm werd vergeleken en de naam voor het orgel werd al snel bedacht: ‘De Brandweer’.

Het originele Jugendstilfront werd verwijderd, het orgel kreeg een nieuw front dat er nu nog voor staat en de beelden verdwenen. Waarom die wijzigingen werden uitgevoerd? Heel simpel: een oud orgel dat er weer als nieuw uitziet is makkelijker te verhuren en meegaan met de heersende mode doet soms wonderen. Zo zijn de oosterse figuren, die men op de panelen kan zien, een typisch modeverschijnsel uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. De Brandweer heeft in vele steden gespeeld en komt in 1957 naar Voorburg met de bij oudere Voorburgers nog bekende exploitant Piet van der Erf Sr.

De exploitatie is nu in handen van de huidige eigenaar, Louis Guykens, die het orgel met hulp van enkele vrijwilligers als hobby op straat brengt. Natuurlijk wordt als vanouds bij het orgel ‘gemanst’ (Amsterdams woord voor geld ophalen op straat met een draaiorgel). Van de opbrengst wordt het orgel onderhouden. Er wordt voor nieuw repertoire gespaard en zo mogelijk gedoneerd aan instanties die zich inzetten voor het behoud van het draaiorgel als cultuurgoed in het Nederlandse straatbeeld. In de jaren ’90 is het orgel geheel gerestaureerd door de firma Perlee en zijn er nieuwe beelden voor geplaatst.
De Brandweer staat op een originele orgelwagen en wordt, wanneer het mogelijk is, in de Herenstraat met de hand gedraaid.