Mening
U zegt het maar: Privacyschending bij gemeente

In iedere gemeente is er een gemeenteraad en die vergadert (behoudens speciale gevallen) in openbaarheid. Die openbaarheid is wettelijk verplicht. Gezien de coronagevaren vult onze gemeente dat nu zo in, dat men als burger via internet de vergaderingen kan volgen. Dat is geen ideale situatie, maar goed, de situatie is er naar en het is te begrijpen. Het is tenslotte tijdelijk, zo mogen we toch aannemen.

In mei dit jaar verlangde de gemeente onverwacht dat eenieder die de vergadering via internet wil volgen, eerst persoonlijke gegevens en toestemming voor commercieel gebruik zou afstaan. Daar heb ik bij de gemeente bezwaar tegen gemaakt, omdat er volgens mij geen wettelijke basis is voor deze gang van zaken. Ik heb er u over bericht in Vlietnieuws op 25 mei van dit jaar. Het antwoord van de gemeente was onvoldoende, maar korte tijd later verdwenen wel de genoemde drempels. Er was vanuit de gemeente geen communicatie over.

Wie schetst mijn verbazing dat bij de eerste de beste bijeenkomst van de gemeenteraad na de vakantie, de ‘Beeldvorming Inwoners’ op 1 september weer het gewraakte venster met de eis om eerst gegevens en toestemming af te staan werd voorgehouden. Geen toelichting of communicatie. Teleurstellend allemaal. Of is dit te scherp uitgedrukt? Privacy en persoonsgegevens, openbaar bestuur dat communiceert en zich zelf ook aan wet en regelgeving houdt (heel actueel): het zijn geen dingen om lichtvaardig over te denken!

(Paul Baak)