Nieuws
CDA maakt zich zorgen over massale bomenkap

Het CDA wil van B&W weten of er stelselmatige gecontroleerd wordt of de plicht een gekapte boom te vervangen door een nieuwe (herplantingsplicht) daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dat blijkt uit vragen van CDA-raadslid Jan Hendriks. Tegelijk maakte de gemeente bekend 270 bomen in Voorburg te gaan kappen doch er 268 voor in de plaats te planten.

Het raadslid wil allerlei gegevens van B&W inzake groen:

– Het aantal in deze raadsperiode verstrekte kapvergunningen per jaar gesplitst in gemeente en particulier,

– Een overzicht van het aantal bomen waarvoor een herplantingsplicht geldt evenzeer in deze raadsperiode per jaar gesplitst in gemeente en particulier,

– Een overzicht van het aantal nieuw geplante bomen hetgeen niet voortvloeit uit de herplantingsplicht, voor zover deze niet in het gevraagde overzicht zijn opgenomen. Evenzeer voor deze raadsperiode per jaar en gesplitst in gemeente en particulie,

– Een detailoverzicht waaruit te minste de projecten/locaties kunnen worden afgeleid met een impact groter dan 10 bomen.

Uit een toelichting blijkt dat Hendriks twijfelt aan de juistheid van de getallen die B&W tot nu toe heeft verstrekt in relatie tot de feitelijke ontwikkelingen. Hij wil met de gegevens die hij nu opvraagt ‘een redelijk getrouw beeld’ krijgen.

Deze zomer heeft de gemeente de toestand van meer dan 10.000 bomen in de wijken Voorburg West, Voorburg Noord en in delen van Voorburg Oud, Midden en in de Bovenveen gecontroleerd. Voor ongeveer de helft hiervan geldt een snoeiadvies. In totaal staan 270 bomen op de kaplijst, daarvan plant de gemeente 268 nieuwe bomen terug.

De 270 bomen staan op de kaplijst omdat ze niet meer veilig zijn of omdat ze dood zijn door de extreem droge zomer. Vijf bomen worden verwijderd omdat ze overmatig veel overlast veroorzaken. Al deze bomen krijgen een blauwe stip en een lint. Het kapwerk vindt in het laatste kwartaal van dit jaar plaats.

De gemeente controleert eens in de drie jaar de toestand van alle bomen die in de openbare ruimte staan. In eerste instantie is dit een visuele controle; de boom wordt op zijn uiterlijke kenmerken beoordeeld. Gekeken wordt naar bijvoorbeeld schimmels en zwammen. Die kunnen een boom aantasten. Ook door ouderdom kan de kwaliteit van een boom achteruitgaan. Hierdoor kunnen takken afsterven of de hele boom doodgaan. Bij twijfel doet de gemeente nader onderzoek. Holtes hoog in de boom worden bijvoorbeeld met hulp van een hoogwerker geïnspecteerd. Indien nodig meet de gemeente met apparatuur een boom door of onderwerpt een boom aan een trekproef. (foto gemeente LV)