Nieuws
VVD zoekt fietspaden en parkeerplaatsen bij de Mall

De VVD-gemeenteraadsleden Harma Aris en Bart Eleveld willen weten waar het geplande fietspad langs Weigelia (Leidsenhage) is gebleven. Volgens hen bestonden er wel plannen voor dat fietspad maar lijkt het er nu niet te komen. Ze willen opheldering van wethouder Astrid van Eekelen. ‘Wanneer is teruggekomen van het voornemen hier een vrijliggend fietspad aan te leggen?’

De liberalen wijzen erop dat aan de kant van de Banninglaan het eerder nieuw aangelegde fietspad weer is weggehaald. ‘Wordt hier ook afgeweken van het eerder aan de gemeenteraad gepresenteerde plan? Zo ja, waarom? Op welke onderdelen van het aan de gemeenteraad gepresenteerde plan zijn nog meer aanpassingen gedaan met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte?‘

‘Hoe wordt de fietsbereikbaarheid en -veiligheid nu nog gegarandeerd? Wordt er door Unibail-Rodamco-Westfield (URW) een bewaakte fietsenstalling aangelegd? Zo ja, waar? Zo nee, waarom niet?’

De twee raadsleden hebben ook vragen over het autoverkeer rond Leidsenhage. ‘Vooral in de weekenden zien we de drukte in het centrum en op de aanvoerende wegen alweer flink toenemen. Doordat alle parkeercapaciteit op dit moment geconcentreerd is aan de Noordsingel en de Banninglaan staan deze wegen snel vol en ontstaat er ongewenst zoekverkeer in de omliggende wijken’, stellen Aris en Eleveld.

‘Het grote parkeerterrein bij het hotel (P1) wordt op dit moment heringericht. Wanneer is dit terrein weer volledig beschikbaar? De ondergrondse garage is ook al ver gevorderd. Wordt deze al opengesteld voordat de topdrukte in de feestmaanden begint? Zo nee, is de wethouder bereid in een gesprek met URW aan te dringen op openstelling van deze parkeergarage tijdens de feestmaanden?’ (foto Duropanel)