Nieuws
Wethouder greep in bij schuldhulpverlening

B&W hebben op voorstel van wethouder Nadine Stemerdink besloten een deel van de criteria die golden om te meten of de schuldhulpverlening van de gemeente werkte, niet te gebruiken. Ook werd zonder aanbesteding besloten het contract met PLANgroep voor de uitvoering van de schuldhulpverlening, dat op 1 juli 2020 afliep, met een jaar te verlengen. Dat besluit werd al in november 2019 genomen.

Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Stemerdink op vragen van GBLV-fractieleider in de gemeenteraad Frank Rozenberg. De schulphulpverlening is alleen beoordeeld op kwalitatieve criteria, niet kwantitatief (in getallen), zoals de gemeenteraad was toegezegd. Volgens de wethouder gebeurde dat tijdens de uitvoering van het beleid. Aantallen en percentages bleken lastig te gebruiken omdat er verschillen zaten in de berekeningen en de uitleg ervan.

Stemerdink besloot op 9 juni een deel van de criteria niet te gebruiken. De gemeenteraad kreeg dat een paar weken later, zonder nadere uitleg, te horen. B&W weken bovendien in november 2019 van het geldende beleid af en verlengden het contract met PLANgroep met een jaar tot 1juli 2021. Waarom dat gebeurde meldt de wethouder niet. De gemeenteraad werd ook niet geïnformeerd.

Criteria die niet werden toegepast zijn onder andere: 6 financiële lessen per jaar voor leerlingen voortgezet onderwijs, 40 in het middelbaar beroepsonderwijs; 2 keer per jaar inzet van het zogenoemde ‘voorportaal’ om mensen sneller hulp te geven; 400 intake gesprekken per jaar; budgetbeheer en duurzaam financieel dienst verlenen; stabiliseren van de schuldsituatie; 100 mensen per jaar in het Wettelijk schuldhulpverleningstraject; 300 hercontroles per jaar.