Activiteiten
Filmavond Klimaatverandering en meer groen

Op donderdagavond 1 oktober organiseert de Stichting Duurzaam een filmavond in stadstuin Rusthout, met de vertoning van 2 films over klimaatverandering: ‘Tomorrow’ en ‘Biggest Little Farm’. Men start om 19.30 uur met een informele inloop en om 20.00 start de film. Er kunnen vanwege Corona maximaal 10 bezoekers aanwezig zijn. Dus hebt u interesse, meldt u aan! De deelname is gratis. Als er meer interesse is, zal de avond worden herhaald.

Ook Stadstuin Rusthout pakt haar activiteiten weer op. Op 19 oktober wordt er samen getuinierd, in de moes-, fruit- en/of bloementuin. Vrijwilligers zijn welkom, mits men zich aan de Corona-regels houdt. Aanmelden via duurzaam@stadstuinrusthout.nl

Groei & Bloei start met haar cursus ‘Hoe krijg je groene vingers’. Deze vindt plaats op vijf vrijdagavonden: 2, 9, 16, 23 en 30 oktober in het Tuinhuis van Stadstuin Rusthout (19.30-21.45). Wilt u zich hiervoor aanmelden? Meldt het bij Jan Blokland jan.gonnie@alpineflowers.nl