Nieuws
D66: leer van Deventer aanpak jeugdzorg

B&W moeten leren van de Deventer aanpak bij de jeugdzorg. Die gemeente houdt jaarlijks zo’n miljoen euro over op dit beleidsterrein; Leidschendam-Voorburg komt jaarlijks miljoenen te kort. D66-fractieleider Jacco van Maldegem roept B&W op eens te kijken naar het Deventer succesverhaal. Hij heeft er schriftelijke vragen over gesteld.

In Deventer (100.000 inwoners) is een speciaal Team Toegang Jeugd ingesteld. Dat bestaat uit 20 mensen: jeugdhulp aanbieders, ambulante jeugdwerkers, jeugdconsulenten en jeugdwerkers onderwijs. Rond het team bewegen zich nog eens tien personen uit de sectoren geestelijke gezondheidszorg, hulp jeugd&opvoeding, licht verstandelijke handicap, verslavingszorg.

Het Team bepaalt welke zorg een jongere nodig heeft, welk zorgtraject en of er verandering in de zorg nodig is. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met buurthuizen, speeltuinverenigingen, huisartsen en het onderwijs. Daarnaast wordt vanaf de geboorte van een kind ingezet op preventie. Dat traject loopt tot in het basisonderwijs.

Bij de Deventer aanpak wordt volgens B&W daar bewust gekozen voor meerdere maatregelen tegelijk. Daarnaast wordt ingezet op ‘het begrijpen van het dna’ van de samenleving en dus ook van de betrokken bewoner.

‘Was het college van B&W op de hoogte van het financiële succesverhaal van Deventer op de jeugdzorg? Heeft het college van B&W contact met de gemeente Deventer gehad om over hun succesvolle aanpak op de jeugdzorg’, vraagt Van Maldegem.

‘Heeft het college van B&W het gevoel dat ook in Leidschendam-Voorburg het kan doordringen tot in de haarvaten van de lokale samenleving om te zien wat er zich afspeelt en welke voorzieningen nodig zijn? Denkt het college van B&W dat de Deventer aanpak ook in Leidschendam-Voorburg vruchten kan afwerpen?’

Van Maldegem wil ook weten of B&W überhaupt contacten heeft met gemeenten wie beleid in de jeugdzorg een succes is. Hij vraagt hoe vaak die contacten er zijn en over welke gemeenten het dan gaat. Het gemeenteraadslid wil ook vernemen of jongerenwerkers in Leidschendam-Voorburg (intensief) over de vloer bij de scholen. En of er andere dwarsverbanden zijn tussen jeugdzorg en onderwijsinstellingen waardoor problemen bij jongeren tijdig worden opgespoord.