Mening
Blog: Schaamlap

Vanavond praat de gemeenteraad in commissieverband over de eventuele komst van een nieuwe Vlietbrug in Leidschendam alsmede over verkeersmaatregelen die de verkeersstroom op de bestaande Vlietbruggen moeten doen afnemen.

Het is het zoveelste debat over dit onderwerp, en het zal ook niet het laatste zijn. Telkens laaien de emoties tussen voor- en tegenstanders weer hoog op. Beide kampen halen uit de talloze onderzoeken die al naar de brug en de verkeersmaatregelen zijn gedaan, steeds weer munitie voor onderbouwing van het eigen standpunt. Dat oeverloos wordt herhaald.

Uit alle onderzoeken is echter gebleken dat een dure brug de verkeersproblemen in met name het Damcentrum niet oplost. Er zijn, ook bij een brugbouw, vele aanvullende verkeersmaatregelen nodig om de verkeersstromen over de Vliet te beperken.

Dat bleek al onder het vorige college van B&W bestaande uit GBLV, D66, PvdA en GroenLinks. Het kwartet besloot dan ook de brug niet aan te laten leggen. Na de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018 veranderde de politieke kleur van B&W. Alleen PvdA bleef zitten; nieuwkomers waren VVD, CDA en ChristenUnie-SGP.

VVD en CDA waren, en zijn, voor een nieuwe brug. ChristenUnie-SGP was onder het vorige college van B&W tegen. Het standpunt van de PvdA bleef ongewijzigd. Het dilemma werd binnen de coalitie opgelost door langdurig onderzoek. Die vluchtweg is nu afgesloten. De onderzoeken zijn klaar. De tijd van knopen doorhakken is aangebroken.

VVD en CDA hebben hun voorkeur voor brugbouw al herbevestigd. GBLV, D66 en GroenLinks (sinds begin september de nieuwe coalitiepartner) handhaven hun negatieve stellingname ter zake. Van PvdA en ChristenUnie-SGP wordt hetzelfde voorzien. Daarmee zou de brugbouw sneuvelen.

Kan de coalitie dan nog wel door? Van VVD en CDA zou verwacht mogen worden dat zij het pluche verlaten als hun prestigeobject, de brugbouw, door een meerderheid in de gemeenteraad wordt weggestemd. De nieuwe oeververbinding was nota bene hét hoofditem, naast afvalproblematiek, van hun respectievelijke campagnes voor de gemeenteraadsverkiezing in 2018.

Toch zal dat niet gebeuren. De krampachtige poging van VVD en CDA om aan de macht te blijven nadat VVD’er Arnold Brans in de gemeenteraad meestemde met de oppositie in het dossier Schakenbosch, is daar een aanwijzing voor. De twee partijen leverden zich uit aan ‘vijand’ GroenLinks om in het Raadhuis te kunnen blijven zitten.

Maar er zijn meer aanwijzingen. De brugbouw is door de coalitie bestempeld als ‘vrije kwestie’. Dat wil zeggen dat gemeenteraadsleden van coalitiepartijen vrij zijn te stemmen zoals zij willen. Dus geen fractielijn die gevolgd moet worden. Daarmee wordt echter tegelijk het risico dat het voorstel het niet haalt, aanvaard. Zonder nadere gevolgen.

VVD en CDA kunnen zo in de coalitie blijven met als motto ‘We hebben het geprobeerd maar een raadsmeerderheid volgde ons niet. Dat is democratie’. Daarbij zal zeker ook de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de gemeente als argument worden gehanteerd.

Dat gebeurde immers ook nadat de meerderheid in de gemeenteraad wegviel door toedoen van Brans. Niet accepteren en opstappen, maar snel een nieuwe meerderheid zoeken omdat de gemeente zich geen coalitiecrisis in coronatijd kan veroorloven. Een redenering die nu net zo makkelijk toepasbaar is.

Oppositiepartij GBLV noemde het gebruik van het argument ‘coronacrisis’ om GroenLinks bij de coalitie te halen onlangs een ‘schaamlap’ om het eigen gewin en lijfsbehoud van de vier oude coalitiepartijen te camoufleren.

Die truc zal nu worden herhaald. En niet omdat het publiek (lees: de inwoners/kiezers) dat wil, maar omdat de acteurs er zelf behoefte aan hebben zodat zij niet werkloos worden. Maar hoe ver ben je gevallen als je optreedt voor een lege zaal en de ‘beloning’ slechts bestaat uit stilte?

Een acteur met enige eigenwaarde doet daar niet aan mee. Die verdwijnt in de coulissen om niet meer op het podium terug te keren. Tijd voor een andere loopbaan. En het optreden van een nieuw gezelschap. Kan meteen de première brengen van de tragedie ‘De Brug’.