Mening
Blog: Paar tientjes meer

Op 8 juli besprak de gemeenteraad de jaarrekening 2019 en de zogenoemde kaderbrief 2021 waarin B&W de kaders aangaven voor de begroting van volgend jaar.

Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis waarin de coalitiepartijen meestal lof uiten en de oppositiepartijen kritiek.

Zoals te doen gebruikelijk deed in juli ook GroenLinks-fractieleider Jeroen van Rossum mee aan het debat. Zijn verhaal toen is door het toetreden van GroenLinks tot de coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP echter wel in een heel ander daglicht komen te staan.

Van Rossum verweet de coalitie destijds ‘naïve voorspellingen’, het kijken naar het eigen beleid met een ‘roze bril’, het leven in een ‘papieren werkelijkheid’ en een ontbrekende daadkracht.

Kritiek was er op het uitstel van investeringen, de verbetering van de bereikbaarheid van de gemeente, het uitblijven van sociale woningbouw, het worstelen met kunst en cultuur, het slepende afvalprobleem, de uitblijvende burgerparticipatie, een ontbrekende creativiteit wat economische activiteiten aanging.

Er werd, aldus Van Rossum, alleen bestuurd om het besturen. Het was echter tijd voor ‘dappere keuzes’.

Later in het debat keerde de GroenLinks-fractieleider zich tegen bezuinigingen. Hij noemde dat het ‘verkeerde uitgangspunt’ bij een dreigende recessie. Een sluitende gemeentelijke begroting hoefde volgens hem ook niet ‘morgen’.

Lastenverhogingen konden best, aldus Van Rossum, mits dat verstandig werd gedaan. De gemeente behoorde tenslotte tot de goedkoopste in de regio, zo gaf hij aan. Er was volgens hem dus ruimte voor een lastenverhoging mits gecombineerd met slimme maatregelen om de inwoners met de smalle beurs te ontzien. ‘Met een paar tientjes kunnen we enorme dingen doen’, verkondigde Van Rossum.

Er diende volgens hem blijvend iets te worden gedaan aan duurzaamheid, zorg, kunst en cultuur. Daarnaast noemde hij inburgering, de wooncrisis, de klimaatcrisis, jeugdzorg en bestrijding van armoede door de naderende recessie ‘urgente punten’.

Na de stelling dat de gemeente niet meer dezelfde zal zijn na de coronacrisis stelde Van Rossum dat ‘we’ moeten leren van corona dat er een sterke publieke sector nodig is alsmede een stelsel van sterke sociale voorzieningen.

Er is behoefte, aldus de GroenLinks-voorman, aan ‘grote ideeën’ waarbij ook impopulaire maatregelen aan de orde komen. Lasten en voorzieningen zullen volgens hem slimmer verdeeld moeten gaan worden. De openbare ruimte gaat anders gebruikt worden. Er is behoefte aan bestendige steun voor ondernemers.

Van Rossum kondigde ambitieuze plannen aan om de gemeente duurzamer, socialer en inclusiever te maken. Met nog sterkere sociale voorzieningen en een toekomstbestendig gebruik van de (buiten) ruimte.

Zoals gezegd, GroenLinks zit inmiddels in de coalitie. Daarbij werden een aantal afspraken gemaakt. En zie daar, vrijwel alle opmerkingen die Van Rossum op 8 juli in de gemeenteraad maakte zijn verwerkt. Lees mee:

– stimuleringsplan economie, inclusief inrichting buitenruimte (meer thuiswerken, minder verkeer, recreatie bij huis, ruimte voor ondernemers/voetgangers/fietsers) en duurzaamheid,

– meer ambitie bij afvalbeleid,

– plan bereikbaarheid Damcentrum,

– meer vaart bij woningbouw,

– vernieuwing bij de zorg,

– geen bezuinigingen op sociale zekerheid, sport en cultuur,

– toe werken naar een sluitende begroting waarbij eerst gekeken wordt naar effectievere bestedingen van geld. Eénmalige tegenvallers worden ‘waar mogelijk’ teruggedrongen.

U leest het goed, de boodschappenlijst van Jeroen van Rossum is vrijwel in zijn geheel afgewerkt. Met dank aan de door hem bekritiseerde VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP. Het enige wat ontbreekt is de lastenverhoging die hij noemde. Die boodschap houdt de nieuwe coalitie nog even ‘geheim’ tot de concept-begroting 2021 die op het Raadhuis al was gemaakt voordat GroenLinks toetrad tot de coalitie, is bijgewerkt middels een Nota van wijziging. Na het zoet komt het zuur, zo is dat nu eenmaal.