Nieuws
Weer vragen over sloop Oranjekwartier Voorburg

GBLV-gemeenteraadslid Sanje Duijvestijn heeft B&W opnieuw vragen gesteld over de sloop van 96 woningen in het Voorburgse Oranjekwartier door woningcorporatie Wooninvest. Aanleiding vormt een bericht bij Vlietnieuws dat de corporatie vasthoudt aan sloop. Volgens Duijvestijn is Wooninvest echter nog steeds in overleg met de bewoners over ‘eventuele sloop’. Zij vraagt zich af hoe zulks dan nu in een stuk van B&W aan de gemeenteraad als voldongen feit dan worden gepresenteerd.

In het stuk van B&W gaat het over zogenoemde prestatieafspraken die het gemeentestuur wil maken met Wooninvest en Vidomes over sociale woningbouw in de periode 2021-2024. In het stuk dat Wooninvest daarvoor indiende staat de sloop van de woningen in de Emmastraat, Oranje Nassaustraat en Prins Hendrikstaat, inclusief nieuwbouw in 2023.

Eerder dit jaar gaf de directie van Wooninvest ook al aan te kiezen voor sloop van de panden aangezien renovatie en verduurzaming duurder uit zouden vallen dan nieuwbouw. De Raad van commissarissen moest daar dit najaar mee akkoord gaan. Dat is nog steeds niet gebeurd. De verwachting is nu dat de plannen in december aan de commissarissen ter beoordeling worden voorgelegd.

In antwoorden op eerdere vragen van Sanja Duijvestijn gaf wethouder Jan-Willem Rouwendal aan de sloop niet te zullen tegenhouden. ‘De bouwkundig slechte staat en vele verbouwingen van met name het centrale woonblok legitimeert sloop van in ieder geval de achterkanten’, aldus de wethouder. Hij wees het aanwijzen van elke woning als monument af. Dat is een ‘te zware beschermingsvorm’, stelde hij. Wel is het zo dat het geldende bestemmingsplan sloop niet zonder meer mogelijk maakt. Inmiddels gaat wethouder Floor Kist over de zaak.