Nieuws
Gemeente kraakt in haar voegen

Het ambtelijk apparaat van de gemeente redt het niet meer. De politici, B&W en gemeenteraad, zullen moeten nadenken hoe het verder moet tijdens en na de coronacrisis. Dat heeft gemeentesecretaris Alexander van Mazijk leden van de gemeenteraad voorgehouden. Hij is nu een jaar in dienst.

Volgens Van Mazijk is de gemeente kwetsbaar op bepaalde functies. Het ontbrak aan strakke sturing en het maken van heldere keuzes. Het ambtelijk apparaat is onvoldoende bezig met strategische keuzes voor de toekomst. De balans tussen politieke actualiteit en de lange termijn is zoek.

Er is zo stelt Van Mazijk te weinig tijd voor zaken als duurzaamheid, energie omwenteling, verstedelijking en omgevingsvisie. Datzelfde geldt voor het inspelen op zaken die de gemeente raken zoals plannen van de gemeente Den Haag, ontwikkelingen in de jeugdzorg, werken aan de A4 of zoiets als de eisen die mondige burgers stellen. ,,We lopen achter’’, stelde de gemeentesecretaris.

Daar komen de effecten van de coronacrisis nog bij waardoor ambtenaren nu van huis uit werken. Dat is moeilijk, leidt tot eenzaamheid, vertraging en het maken van fouten. De werkdruk stijgt. Er moet veel extra werk worden gedaan. Dat leidt weer tot stress en burn outs. Het ziekteverzuim is gestegen tot 6,5 procent.

Van Mazijk stelde dat de slagkracht van de gemeente afneemt. Er ontstaan achterstanden. De kwaliteit van hetgeen men doet daalt. De Ondernemingsraad heeft al aangedrongen op het stellen van prioriteiten om iets aan de toestand te doen.

Binnen de gemeente wordt nu bezien of bepaalde projecten en beleidsthema’s ‘overgeslagen’ kunnen worden. Talentontwikkeling is al gestopt. Dat is echter onvoldoende, aldus Van Mazijk.

De gemeente bestaat nu uit 614 full time-arbeidsplaatsen. Komend jaar zijn dat er 620. Daarvan is zo’n 3 procent niet bezet.