Nieuws
Verbazing over onderzoek Meeslouwerplas

De Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep milieubeheer Leiden, Beheercommissie vogelplas Starrevaart en het Recreatiecentrum Vlietland, hebben met verbazing gereageerd op het bericht dat de Randstedelijke Rekenkamer geen onderzoek wil doen naar de kwaliteit van de bodem in de Meeslouwerplas. Daar is in het verleden al dan niet vervuilde bagger gestort.

De weigering stond in een brief van Commissaris der Koning Jaap Smit aan Provinciale Staten. Vlietnieuws berichtte daar gisteren over. Namens de vijf organisaties heeft Wim ter Keurs de provincie laten weten dat hij graag bereid is samen met de provincie naar een onafhankelijke expert te zoeken. Bovendien heeft hij de provincie voorzien van een opzet voor het onderzoek, dat oorspronkelijk door de vijf organisaties is gevraagd.

De vijf wijzen erop dat de Rekenkamer de provincie begin oktober al heeft laten weten ook niet als opdrachtgever van het door de vijf organisaties gevraagde onderzoek te willen optreden, omdat het de Rekenkamer aan kennis en kunde ontbreekt om de vraagstelling en de resultaten van het onderzoek goed te kunnen beoordelen.

De vijf vinden het dan ook vreemd dat de provincie kennelijk toch wil dat de Rekenkamer het onderzoek gaat doen zoals blijkt uit Smits brief: ‘Om te voorkomen dat financiële redenen de onderzoeksopzet hebben ingeperkt hebben we de Randstedelijke Rekenkamer aangeboden extra onderzoeksbudget voor een waterbodemonderzoek beschikbaar te stellen en zodat zij als onafhankelijke partij het onderzoek uit kan besteden. Hierop heeft zij tot op heden niet positief gereageerd. Mogelijk helpt het als u (Provinciale Staten, red.) nog een keer navraag doet bij de Rekenkamer over het opdrachtgeverschap voor het onderzoek’.