Mening
Blog: Midvliet

,,Dit is een lastige taak voor de gemeente, zeker wanneer er meerdere waardevolle aanvragers zijn. Zowel Midvliet als LVTV hebben de afgelopen jaren met de inzet van vele vrijwilligers met hart en ziel de inwoners van Leidschendam-Voorburg voorzien van informatie, cultuur en educatie. Ik heb enorme waardering voor beide omroepen. Omdat ze allebei hun eigen sterke punten hebben, is het enorm lastig om een keuze te maken en een advies aan het Commissariaat van de Media uit te brengen.”

Aldus wethouder Astrid van Eekelen. Toch heeft zij gekozen, en met haar B&W. Midvliet verliest de zendmachtiging om als lokale omroep te kunnen werken. Die gaat over naar LVTV. Om tot dat besluit te komen heeft de wethouder een set criteria gebruikt van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en OLON, de organisatie van lokale omroepen in Nederland. LVTV scoorde elf punten, Midvliet 8.

Midvliet deed het slechter daar waar het gaat om de representativiteit van de programmaraad (PBO), het mediaproduct zelf (zwak op sociale media, zwak richting jongeren, te weinig engagement in de maatschappij, te weinig betrokkenheid van burgers) en de financiën (hoge kosten, geen reclame-inkomsten, draaien op subsidie).

In een reactie bestreed het bestuur van Midvliet die voorstelling van zaken. De omroep voldoet aan alle criteria, zo liet men weten. Om vervolgens te spreken over ‘een papieren exercitie en doet geen recht aan de werkelijkheid’. Dat moge zo zijn, feit is dat de wethouder aanvragen voor een zendmachtiging moet toetsen aan de hand van de Mediawet en de criteria VNG/OLON. Het bepalen van een score blijft dan wel een kwestie van interpretatie.

Midvliet werd in augustus 1988 opgericht en is dus al drie decennia de lokale omroep. Zonder concurrentie. LVTV – formeel de Stichting omroep Leidschendam-Voorburg – stamt uit augustus 2015. In 2016 dongen beiden mee naar de zendmachtiging Leidschendam-Voorburg. Die viel toen Midvliet in de schoot nadat B&W van Wassenaar, waar beiden ook om de zendmachtiging streden, de aanvraag van de concurrent afkeurde wegens onduidelijkheid over de opgave van de PBO-samenstelling. Contact met B&W van Leidschendam-Voorburg deed het Raadhuis besluiten de aanvraag van de Stichting omroep Leidschendam-Voorburg, te negeren.

Meer dan 30 jaar werken zonder concurrentie maakt lui. Midvliet draait op tientallen vrijwilligers die er vaak al lang zitten en gewend zijn hun eigen ‘kunstje’ te doen. Elke verandering, of een suggestie daartoe, wordt als bedreiging opgevat. ‘Dan stop ik ermee’, is een regelmatig opduikende reactie. Die, bij gebrek aan een alternatief, noodgedwongen geaccepteerd wordt door directie/hoofdredactie. Al vele jaren lang.

Midvliet heeft pogingen van Astrid van Eekelen om tot een samenwerking met LVTV te komen gefrustreerd. Dat was alleen bij bepaalde producties mogelijk, zo klonk het eigenwijs. Uiteindelijk werd geconstateerd dat beide omroepen niet bij elkaar pasten vanwege heel verschillende bedrijfsmodellen.

De Stichting omroep Leidschendam-Voorburg zetelt in Rijswijk. Op hetzelfde adres zitten ook de Stichting omroep Rijswijk, de Stichting streekomroep Rijswijk/Pijnacker-Nootdorp, de Stichting omroep Wassenaar en Feel Good Media (commerciële radio en tv). Tussen de Stichtingen bestaan personele banden. Centraal figuur is Joey Koeijvoets.

LVTV presenteert zich als een jong en dynamisch bedrijf waarvan, als men bij Midvliet goed had opgelet, het Raadhuis steeds meer gecharmeerd werd. De samenwerking tussen beide partijen nam de laatste maanden opvallend toe.

Na het debacle van 2016 heeft de Stichting omroep Leidschendam-Voorburg nu gezorgd voor een tien koppige PBO-samenstelling die alle stromingen in Leidschendam-Voorburg vertegenwoordigt. Midvliet daarentegen komt maar tot negen namen inclusief vier Wassenaarse vertegenwoordigers en drie personen uit de culturele hoek. Een niet echt overtuigende samenstelling.

Wat het mediaproduct betreft claimt men bij Midvliet dat de wethouder zich daar niet mee mag bemoeien. Dat doet Astrid van Eekelen ook niet. Zij constateert alleen dat Midvliet zwak is op sociale media, jongeren niet bereikt en in de samenleving te weinig doet/zichtbaar is ondanks een groot netwerk en veel vrijwilligers.

Qua financiën kost LVTV de gemeente niets daar waar Midvliet jaarlijks 48.000 euro subsidie opstrijkt om te kunnen functioneren. Aan ‘eigen’ inkomsten doen de bewoners van Damlaan 35A niets; de concurrent plukt wel uit een commerciële ruif.

Het schermen met een samenwerking met Omroep West zal Midvliet niet helpen. Omroep West moet van de autoriteiten en subsidieverleners samenwerken met lokale omroepen. Bij Midvliet wilde men er eigenlijk helemaal niet aan. Pas toen Omroep West aangaf dat hun redacteur vanuit Leidschendam-Voorburg vooral Zoetermeer ging coveren, ging men over stag.

Midvliet heeft zich te veel en te lang op zichzelf geconcentreerd. En daar betaalt men nu de politieke prijs voor. Uithuilen en opnieuw beginnen. Over vier jaar is er een nieuwe kans want dan moet de zendmachtiging opnieuw worden toegewezen.