Ludens
GBLV: bibliotheek, cultuur en theater samen bij de Mall

Oppositiepartij GBLV wil bibliotheek, cultuur en theater samen in het Groot Zijdepark in Leidschendam vestigen. Zo kunnen een aantal problemen die rond bibliotheek, cultuur en theater spelen, opgelost worden en krijgt de gemeente ook meer gezicht in relatie tot The Mall of the Netherlands.

GBLV-fractieleider Frank Rozenberg: ,,The Mall is natuurlijk een prachtige ontwikkeling voor de gemeente. Tegelijkertijd is de relatie van The Mall met de rest van de gemeente eigenlijk afwezig. Dat bracht ons op de gedachte om naast de mooie architectuur van The Mall daar letterlijk als gemeente ook iets tegenover te zetten en daarmee ook een paar dossiers die in de gemeente spelen op te lossen.”

Het onderzoek naar de toekomst van de bibliotheek loopt al jaren en blijft heen en weer gaan tussen het aantal vestigingen, hoofdlocaties, nevenvestigingen en dergelijk. Wat GBLV betreft komt er een centrale, moderne, multimediale bibliotheek, die voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarnaast moet er ruimte zijn voor een paar satellieten: Stompwijk, Leidschendam en Voorburg.

De theaterdiscussie gaat wat GBLV betreft verder dan de discussie over een krachtenbundeling van Theater Ludens en het Veur Theater. Rozenberg: ,,De gemeente doet zichzelf tekort met een relatief klein weggemoffeld theater in Voorburg als culturele hotspot. De gemeente groeit en we hebben geen plek om meer dan 150 mensen te ontvangen. Een groter theater biedt meer kansen voor een gezondere bedrijfsvoering, zeker als het theater ook geschikt is voor congressen, presentaties en dergelijke. Het Veur Theater kan daarbij nog steeds in Leidschendam-Centrum blijven, net zoals het AMCO-Theater in Voorburg.”

De fractie is van mening dat bundeling van bibliotheek, cultuur en theater in het Groot Zijdepark de samenhang tussen Leidschendam en Voorburg kan versterken, maar ook laat zien aan de bezoekers dat The Mall of the Netherlands niet op een willekeurige plek is neergelegd: ,,Maak er een mooi iconisch gebouw van dat op zichzelf al een bezoek waard is. We zijn geen Rotterdam, maar kijk hoe daar het nieuwe depot van Museum Boymans van Beuningen wordt ontvangen. Laten we als gemeente in ieder geval deze optie eens verkennen”, aldus Rozenberg.