Nieuws
Wethouder plaatst vraagtekens bij sociaal beleid

Wethouder Floor Kist (GroenLinks) plaatst vraagtekens bij het huidige sociaal beleid van de gemeente. Hij vraagt zich af of de uitgangspunten van het beleid wel handig zijn gekozen. Daarnaast wil hij bezien of bij het begrip ‘zelfredzaamheid’ ook rekening kan worden gehouden met de financiële positie van betrokkene.

Kist, die de coördinatie sociaal domein en de Wet maatschappelijk ondersteuning (wmo) in zijn portefeuille heeft, heeft zijn gedachten met de gemeenteraad gedeeld. Volgens hem wordt het ook tijd om het sociaal kompas te herijken. In dat stuk staat hoe de gemeente zorgt voor effectieve en efficiënte ondersteuning van inwoners.

Om de al maar stijgende tekorten in jeugdzorg en sociaal domein aan te pakken pleitte Kist ervoor om naast ‘technische maatregelen’ ook naar het sociaal beleid zelf te kijken. Hij stelde dat een inwoner die steun nodig heeft – Kist noemde als voorbeeld een 30-jarige man die eenzaam is en schulden heeft – nog steeds te maken krijgt met drie tot vier mensen die naast elkaar allemaal een klein stukje hulp verzorgen.

,,De gedachte was juist om tot een gecoördineerde en integrale aanpak te komen. Daar zijn we niet in geslaagd’’, aldus Kist, die voorspelde dat daar nog veel voordeel is te halen voor de hulpzoeker en in financiële zin voor de gemeente.

De vraag of bij het begrip ‘zelfredzaamheid’ de financiële positie van betrokkene een rol mag spelen om bepaalde voorzieningen niet te geven, noemde Kist ‘interessant’. Hij stelde dat het begrip ‘zelfredzaamheid’ op zich moeilijk te definiëren valt maar, zo gaf hij aan, ‘iedereen voelt dat iemand met geld zelfredzamer is’.

Kist noemde het ‘raar’ dat geld geen factor is bij de beoordeling of iemand zelfredzaam is. Hij ontkende dat het daarbij om een inkomenstoets zou gaan. Als voorbeeld verwees de wethouder naar een 85-jarige met kinderen die geld hebben. Dit is zelfredzaam omdat de kinderen voorzieningen kunnen betalen. Als de 85-jarige zelf geld heeft is dat ook zo. Maar weer niet als de 85-jarige dement is.

Volgens Kist moet er bekeken worden of er met de begrippen zelfredzaamheid in relatie tot geld meer te doen is. Hij beloofde de gemeenteraad een brief waarin hij zijn gedachten nader uitwerkt.