Nieuws
Wassenaar wijst Midvliet ook de deur

B&W van Wassenaar willen Midvliet niet langer als lokale omroep. De zendmachtiging moet naar de Stichting lokale media Wassenaar die opereert onder de omroep voor de Leidse regio Unity.

B&W van Wassenaar hebben over hun keuze overleg gevoerd met de collega’s in Leidschendam-Voorburg. Wethouder Astrid van Eekelen maakte recent bekend dat ook zij Midvliet niet langer als lokale omroep wil. De zendmachtiging moet naar de Stichting omroep Leidschendam-Voorburg: LVTV.

Net als in Leidschendam-Voorburg is het in Wassenaar niet gekomen tot een samenwerking van beide kandidaten voor de lokale zendmachtiging.

Volgens B&W van Wassenaar is de Stichting beter dan Midvliet omdat er exclusief programma’s voor Wassenaar worden gemaakt en men bovendien via Unity de voordelen geniet van een streekomroep.

Indien Leidschendam-Voorburg Midvliet laat vallen, scheelt dat 48.000 euro aan financiering voor Midvliet. Daardoor blijft, aldus B&W van Wassenaar, een kleine dorpsomroep over waarbij professionalisering in gevaar komt. Bovendien is het landelijke beleid gericht op de vorming van grotere en solidere omroepen.

B&W van Wassenaar stellen dat sociale media bij Midvliet nog ‘in ontwikkeling’ zijn. Vernieuwing is bij de omroep pas recent ingezet of is gepland voor de toekomst. Niet elk programma van Midvliet is voor iedereen interessant omdat men zich op doelgroepen richt. De output van de omroep kan beter. Wat de betrokkenheid van burgers betreft, die gaan Midvliet in de toekomst adviseren.

Een aantal van deze punten gebruikte wethouder Van Eekelen ook bij haar besluit Midvliet niet langer de lokale zendmachtiging te gunnen. Zij constateerde een zwakke positie inzake sociale media, onvoldoende lokaal engagement en burgerparticipatie.

Van Eekelen hekelde daarnaast de samenstelling van het Programma bepalend orgaan (PBO, soort programmaraad), het geringe bereik van jongeren en de bedrijfsvoering (te hoge kosten, geen andere inkomsten dan subsidie). (foto: het pand van Midvliet, Damlaan Leidschendam)