Nieuws
Rode kaart voor gemeente

De provincie Zuid-Holland heeft Leidschendam-Voorburg een rode kaart gegeven daar waar het gaat om wet- en regelgeving inzake ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, water en natuurbescherming: het omgevingsrecht. Noodzakelijke stukken ontbreken, B&W stellen ze niet of te laat op en de gemeenteraad wordt niet of te laat geïnformeerd.

Dat blijkt uit een rapport inzake het toezicht van de provincie op de gemeenten daar waar het gaat om financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, archiefbeheer en huisvesting statushouders (asielzoekers die mogen blijven). Bij omgevingsrecht gaat het ook om vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Leidschendam-Voorburg krijgt twee gele kaarten: voor de financiën en het archiefbeheer. Wat de financiën betreft wordt geconstateerd dat de begroting niet in evenwicht is, net zo min als de meerjarenraming. Het archiefbeheer is op onderdelen niet in orde.

Bij ruimtelijke ordening (alle bestemmingsplannen zijn in orde), monumentenzorg (er is een deskundige adviescommissie) en huisvesting vergunninghouders (aan taakstelling voldaan) krijgt de gemeente van de provincie een groene kaart.

Per 1 januari 2022 gaat het omgevingsrecht over in een nieuwe omgevingswet. Die wet komt in de plaats van 161 wetten, maatregelen en regelingen. Naast de omgevingswet blijven er nog 4 maatregelen en één regeling bestaan.