Mening
U zegt het maar: Het had anders kunnen lopen voor Midvliet

‘Nu Midvliet de zendmachtiging in Leidschendam-Voorburg en na het besluit van Wassenaar bijna zeker in beide gemeenten dreigt kwijt te raken, is duidelijk dat ze niets geleerd hebben van eenzelfde strijd vijf jaar geleden. Het verhaal van twee ondernemers (voormalig  bestuurder Wang Choy en voormalig hoofd televisie Alice Hooft bij Midvliet) sprak boekdelen voor mij. De kern van medewerkers, die al vele jaren bij Midvliet hun eigen programma maken, vormen een onneembare blokkade die niet wil veranderen en daarin gesteund worden door een tweetal bestuursleden.

De argumenten van de colleges in Leidschendam-Voorburg en Wassenaar vijf jaar geleden zijn praktisch hetzelfde als nu. Van 2014 tot 2017 was ik voorzitter van Midvliet en heb de zendmachtigingsstrijd vijf jaar geleden intensief beleefd en destijds samen met twee ‘diehards’ de machtigingen ternauwernood weten te behouden voor Midvliet. De kern van de strijd draaide om de leden van het Programmabepalend Orgaan (PBO), het stoffige imago van Midvliet en de veel te dure studio locatie, waarin ze door het voorgaande bestuur in terecht waren gekomen. Ieder jaar werd € 24.000 (bijna 70%) van de subsidie van Leidschendam-Voorburg daardoor doorgesluisd naar een commerciële verhuurder en niet gespendeerd aan media activiteiten voor de inwoners.

Om te voorkomen dat Midvliet in de huidige situatie zou komen heb ik er toen voor gezorgd dat niet ZoetermeerFM als de toekomstige partner werd aangewezen voor een streekomroep, maar UnityFM in Leiden. Met Rudomedia, de instelling achter UnityFM is toen  ook een samenwerkingscontract opgezet om daarmee een belangrijke stap te gaan maken naar een professionele omroep, zoals die wordt opgelegd door de NLPO (Overkoepelende organisatie lokale omroepen).

Deze noodzakelijke verandering gaf dermate veel weerstand bij de al vele jaren bij Midvliet betrokken vrijwilligers, dat ze deze kans  achter mijn rug om tegenwerkten en er van de samenwerking niets terecht kwam. Reden voor mij als voorzitter en de secretaris om het stokje over te dragen aan die vrijwilligers. Het feit dat Wang Choy en Alice Hooft tegen dezelfde achterdochtcultuur aangelopen zijn en vervolgens zijn opgestapt, verbaasd mij in het geheel niet.

Het is duidelijk dat Midvliet de zendmachtiging in Wassenaar nu kwijt raakt aan UnityFM. Daarmee valt ook de samenstelling van het PBO uit elkaar en is de verhouding 4 tegen 10 bij de concurrent LVTV, met als gevolg dat de laatste een veel groter maatschappelijk draagvlak heeft in Leidschendam-Voorburg en Midvliet in L-V niet meer kan voldoen aan de vereiste vertegenwoordiging van de maatschappelijke velden. Midvliet vindt voornamelijk draagvlak in de culturele hoek, die bang is dat zij hun gratis podium bij Midvliet dreigen kwijt te raken.

Het argument van Omroep West over samenwerking met Midvliet gaat volledig mank, omdat Omroep West daar sinds deze zomer subsidie voor krijgt. Midvliet er niets voor hoeft te doen en Omroep West de subsidie natuurlijk wil behouden.

Onder druk wordt alles vloeibaar zeggen ze en dus wordt nu door Midvliet van alles beloofd en als intentie voor de nabije toekomst gepresenteerd, zoals het oplossen van een te dure studio, het realiseren van de voorwaarden van een Lokaal Toereikend media aanbod (LTMA) en de certificering voor lokale omroepen. Maar dat hadden ze in de afgelopen vijf jaar al kunnen regelen en dan was het binnenhalen van de zendmachtiging een ’eitje ‘geweest.

Maar er is concreet niets veranderd en is het begrijpelijk dat Leidschendam-Voorburg en Wassenaar kiezen voor andere media instellingen, die gedragen worden door jonge enthousiaste mensen, die tevens ondernemer zijn.

Een laatste valkuil waar ze inlopen is beloven dat het onvermijdelijke toekomstige financiële tekort opgelost gaat worden door commerciële activiteiten, met dat argument zijn al veel andere lokale omroepen in grote problemen terecht gekomen’.

(Louis Bekker, voormalig voorzitter van Midvliet)