Mening
U zegt het maar: Besturen is kiezen

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Samengesteld uit door u gekozen raadsleden. De raad heeft drie rollen: kaders stellen, controleren en een volksvertegenwoordigende rol. Maar… de basisrol van de gemeenteraad is het besturen van de gemeente.

Besturen vraagt om het maken van keuzes; om heldere en transparante besluitvorming gericht op het belang van inwoners, bedrijven en verenigingen en andere organisaties in onze gemeente. Kiezen betekent ook dat je niet iedereen tevreden kunt stellen.

In het dossier Aanwijzing lokale omroep durfden de coalitiepartijen door hun onderlinge verdeeldheid niet te kiezen tussen LV.TV of Midvliet. GBLV/Gemeentebelangen maakte met Midvliet wél een keuze.

De coalitiepartijen gingen voor de weg van de minste weerstand: laat een ander maar besluiten. Die weg maakt opnieuw pijnlijk duidelijk dat voor deze coalitie (ook na toevoeging van GroenLinks) de eigen positie belangrijker is dan het behartigen van uw belangen. De coalitie en de VVD in het bijzonder, vielen daarvoor ook hun wethouder af. Het is visieloos, passieloos, besluiteloos en bovenal een beschamende vertoning.

Of een brug of het bouwplan Schakenbosch niet doorgaat of LV.TV niet wordt gekozen: voor de betrokken wethouders maakt het allemaal niet uit. In de hierboven beschreven huidige bestuurscultuur is politieke verantwoordelijkheid nemen hen vreemd.

(GBLV)