Nieuws
Bomenkap Noordsingel Leidschendam gaat door

De geplande bomenkap langs de Noordsingel tussen de Burgemeester Sweenslaan en de Burgemeester Banninglaan gaat door. Dat heeft wethouder Nadine Stemerdink CDA-fractieleider in de gemeenteraad, Ron van Duffelen, laten weten in antwoorden op vragen. Er is geen onderzoek gedaan naar het effect van de kap op de hoeveelheid verkeerslawaai voor omliggende woningen.

Volgens de wethouder is de kap nodig omdat de bomen na 50 jaar niet meer veilig zijn. Er zit veel dood hout in, met het gevaar dat dit afbreekt en op rijdende auto’s valt. Stemerdink stelt dat de gemeenteraad al in 2017 met de kap instemde.

De reden dat de populieren nu gekapt worden en er pas eind dit jaar herplant plaats vindt heeft te maken met het uitputten van de boomstobben, aldus Stemerdink. ‘Bij het kappen en het verwijderen van de stobben blijft een (groot) deel van de wortels in de grond zitten. Hier zit dan nog zoveel groeikracht in dat overal uit deze wortelresten nieuwe scheuten groeien’.

‘Door eerst de populier te kappen, maar de stobbe nog te laten staan, wordt alle groeikracht naar de boomstobbe geleid, waar die vervolgens gaat uitlopen. Omdat de boom met name op deze stobbe gaat uitlopen – die dan in het najaar alsnog verwijderd worden – zijn er veel minder problemen met worteluitloper die in het omliggende gazon of verharding naar boven komen’.

Er is een natuurtoets verricht, zo meldt de wethouder. Hierin is de leefomgeving van omwonenden niet in meegenomen omdat dit niet valt onder de natuurwet. ‘Ook zijn de gevolgen voor de leefomgeving moeilijk meetbaar omdat de diverse bewoners dit op verschillende manieren ervaren. Sommige bewoners ondervinden overlast door het verkeerslawaai en andere bewoners ondervinden schaduw- en bladoverlast van de bomen die er nu staan of voelen zich onveilig’, aldus Stemerdink.

‘Voor de bomen langs de Noordsingel is geen specifiek onderzoek gedaan of deze invloed hebben op het geluidsniveau. De mogelijke uitkomst van een dergelijk onderzoek zou ook geen invloed hebben op het besluit omdat de populieren langs deze druk bereden weg gekapt moeten worden om de (verkeers)veiligheid te kunnen garanderen’.

‘Wij willen de bomenkap niet opschorten tot eind 2021 omdat er altijd één groeiseizoen moet verstrijken tussen kap en verwijderen boomstronken en wortels om uitlopende wortelrestanten te voorkomen. Tegen de aangevraagde kapvergunning zijn geen bezwaren ingediend. De aannemer heeft het werk reeds ingepland. Verder zal het opschorten van de bomenkap tot eind 2021 financiële consequenties hebben’. (illustratieve foto)