Mening
GroenLinks of PlucheRechts

De Schakenbosch-soap gaat nog steeds door. Verwarring en chaos in de gemeenteraad als in juli 2020 een amendement ingediend, en aangenomen, dat luidt: alleen bebouwing binnen bestaande contouren en 30% sociale huur.

Dit moet uitgevoerd worden maar wethouder Jan-Willem Rouwendal wil dit niet en verzint een list om hier onder uit te komen. We gaan burgerparticipatie nogmaals doen, een second opinion onderzoek milieueffecten en een integrale gebieds MilieuEffect Rapportage (MER) opstellen.

Dit MER-onderzoek is zinvol aan de start van het project maar niet achteraf en losgekoppeld van de besluitvorming rond Schakenbosch. De nieuwe burgerparticipatieronde, ook georganiseerd door Schakenbosch b.v., was een aanfluiting met onder andere de toegang geweigerde gemeenteraadsleden en weggelopen deelnemers.

Geen antwoorden of discussie maar een digitaal selectief vragenuurtje, geen invloed op proces of inhoud, veel promotioneel zenden door gemeente en projectontwikkelaar en veel deelnemers met eigen belang als toekomstig huurder.

Gemeente en projectontwikkelaar schroomden niet aan te geven dat ze vol gaan voor het oude plan. In deze fase van het proces, met vastliggende standpunten van beide belanghebbende partijen is er geen ruimte voor beïnvloeding door burgers.

Het milieuonderzoek, ook betaald door de projectontwikkelaar, is voor burgers volledig afgeschermd. Keuze bureau, onderzoeksopdracht, begeleiding etcetera zijn een zaak van gemeente en ontwikkelaar. U raadt de uitkomst al: enkele foutjes ontdekt maar hoofdconclusie blijft overeind: bouwen mag. Wij van WC-eend adviseren…WC-eend.

De rijksoverheid adviseert in dit soort gevallen een zogenoemde passende functiescheiding om ‘dubbele petten’ te voorkomen: een gemengd samengestelde onafhankelijke begeleidingscommissie, toetsing van kwaliteit door de MER-commissie of ander begeleidingsorgaan.

Niets van dit alles in Leidschendam-Voorburg. Binnenkort komt de herziening van bestemmingsplan – afgelopen week door wethouder Rouwendal bij de gemeenteraad ingediend – weer aan bod. Met grote kans dat dit aangenomen wordt door het stemgedrag van GroenLinks.

In de zomer stapte die partij van oppositie naar coalitie. Dit terwijl de inkt van het juli-amendement, met de handtekening van GroenLinks eronder, nog niet droog was. Politiek opportunisme of kiezersbedrog: u zegt het maar. Mocht GroenLinks voor de 325 dure koopwoningen stemmen met maar 15% sociale huur dan stel ik voor een herdenkingsplaat bij de duurste woning te plaatsten met de tekst: ‘Hier liggen de kernwaarden groen en sociaal van GroenSlinks begraven’.

(Rob van Engelenburg. Dit was deel 2 van een tweeluik. Voor deel 1 zie https://vlietnieuws.nl/2021/01/11/doorgestoken-kaart/ )

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter