Nieuws
Geen extra maatregelen bij overstroming

De kans op een overstroming door een ‘bui van de eeuw’ is het grootst bij De Tol in Leidschendam en in Stompwijk. Het water zal dan maximaal een meter hoog komen te staan. Dat is niet levensbedreigend. Een evacuatie naar de eerste verdieping is genoeg.

Dat heeft wethouder Floor Kist laten weten in een overleg met gemeenteraadsleden over de klimaatverandering en de gevolgen daarvan in de gemeente als het gaat om hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen.

Aan De Tol wordt nu een Integraal kindcentrum (IKC) gebouwd voor opvang en onderwijs voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. Het IKC heeft twee bouwlagen. Men kan dus naar de eerste verdieping ‘vluchten’. Een andere optie is het opgaan van de dijk Stompwijkse Vaart, naast het IKC. ,,In het noodplan van het IKC zal hierover nagedacht moeten worden zodat men weet wat te doen bij calamiteiten’’, aldus Kist.

De gemeenteraadsleden vroegen om talrijke maatregelen zoals meer bomen, het weghalen van stenen bestrating, een verbod op betegeling van tuinen, het gebod een groen dak aan te leggen bij nieuwbouw of grootschalige renovatie, het reguleren van grondwaterstanden en het aanpakken van rottende houten funderingen.

Wethouder Kist verwees die discussie echter naar eind van dit jaar als hij met een omgevingsvisie voor de hele gemeente wil komen. Daarbij zal in een breder verband gekeken moeten worden wat er waar kan in de gemeente, en ten koste waarvan dat dan gaat.

Kist noemde in dit verband de bouw van 4000 woningen. Bepaald zal moeten worden waar dat kan. Doch bij meer groen ter bestrijding van de gevolgen van de klimaatverandering zal dat niet meer overal kunnen. Door alomvattende besluiten te nemen, wordt voorkomen dat er telkens van geval tot geval beslist moet worden, aldus Kist.

Volgens de wethouder kan de gemeente niet ambitieus genoeg zijn op het terrein van de klimaatverandering en de bestrijding van de gevolgen ervan. ,,Wat dat precies betekent weet ik alleen niet’’, erkende Kist.

Hij beloofde wel eigenaren van onroerend goed in de toekomst te gaan wijzen op het gevaar van rottende houten funderingen zodat zij maatregelen kunnen gaan nemen. De informatie wordt op basis van de grondwaterstanden gegeven. Op de grondwaterstand zelf heeft de gemeente geen invloed.