Nieuws
Nationale Tuinvogeltelling: 29, 30 en 31 januari
Op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 januari is het de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland en Sovon. Telt u dit jaar ook (weer) mee? De telling levert een momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. In combinatie met de resultaten van andere jaren en met andere tellingen, wordt bekend  hoe vogels in de winter de tuinen gebruiken. Met die informatie kan men vogels beter helpen en beschermen.

Het is ontzettend leuk én makkelijk om mee te doen: tel op 29, 30 en 31 januari één keer een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet mee. Noteer alle waarnemingen van een soort. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: ziet u in uw tel-halfuur drie koolmezen tegelijk en even later vijf koolmezen? Dan geeft u door: vijf koolmezen. Uw telling geeft u uiterlijk 1 februari vóór 12:00 uur door via een telformulier. Het formulier en meer uitleg en informatie vindt u op de website van de Vogelbescherming